Datalek melden

Komt u (ongewild) in aanraking met gevoelige gegevens van iemand anders? Meld het!

Wat is een datalek?

De gemeente heeft veel gegevens van haar inwoners. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Toch is het altijd mogelijk dat die gegevens in verkeerde handen vallen. Bijvoorbeeld doordat de laptop waarop die gegevens staan wordt gestolen of het systeem wordt gehackt waarin deze gegevens staan. De wet noemt dit datalekken.

Autoriteit Persoonsgegevens

De gemeente, en elke andere organisatie die persoonsgegevens bijhoudt, moet bij ieder datalek nagaan of dit gemeld moet worden aan de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Als deze instantie vindt dat een organisatie niet netjes met deze gegevens omgaat, kan het deze organisatie een boete geven.

De gemeente neemt deze regels serieus en let daarom extra op of er ergens binnen de gemeente een datalek is of is geweest. Naast eventueel melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt dit lek natuurlijk zo snel mogelijk gedicht. Ook kunt uzelf getuige zijn van een datalek. Bijvoorbeeld als u aan de balie de formulieren van een vorige klant kan lezen.

Meld een datalek

Mocht u een datalek ontdekken, geef dat dan aan ons doorgeven. Dit kan aan de balie, bij het Klantcontactcentrum via (0299) 452 452 of via e-mail datalek@purmerend.nl.

Het kan ook gebeuren dat iemand anders gevoelige gegevens van รบ te zien krijgt. De gemeente neemt dan waar nodig contact met u op. Als dat nodig is kunt u daarna maatregelen nemen om te voorkomen dat u door dit datalek in de problemen komt. Bijvoorbeeld door uw bankrekening te laten blokkeren.