Economische visie 2021

In 2020 en 2021 is een nieuwe economische visie voor Beemster en Purmerend opgesteld. De visie is in maart 2021 vastgesteld door de beide gemeenteraden. Het document duidt de ambities en de geprioriteerde sectoren. Het toont de samenhang met de overkoepelende agenda Purmerend 2040 en biedt handreikingen voor een nog op te stellen uitvoeringsagenda.

Het uitgangspunt van de nog te vormen uitvoeringsagenda is de ‘triple helix’-structuur: een gezamenlijke beweging van ondernemers, onderwijs en overheid. Dit is een randvoorwaarde voor de ‘complete’ nieuwe gemeente Purmerend. De visie beschrijft het economisch profiel van Beemster en Purmerend. Het geeft aan waar beide gemeenten zich in onderscheiden, wat ze bindt, en welke gezamenlijke ontwikkeling aangegaan wordt. Want Beemster+Purmerend: #datwerkt

Klik op het plaatje en ga naar de video over deze visie