Huisaansluiting riool aanvragen

Het realiseren van de huisaansluiting, van aanvraag tot uitvoering, neemt 5 tot 7 weken in beslag.

Leidingen op particulier terrein óf tot en met het ontstoppingsstuk zijn in eigendom en beheer bij de particulier. De verantwoording van de gemeente voor de huisaansluiting begint ná het ontstoppingsstuk in de openbare ruimte.

Er zijn huisaansluitingen voor:

 • droogweer afvoer (afvalwater)
 • hemelwater afvoer
 • grondwater afvoer

Kosten

Standaard (minimum) tarief voor standaard huisaansluiting per aan te sluiten afvoerbuis voor droogweer afvoer, hemelwater afvoer of grondwater afvoer is € 992,26. De aanvrager moet vooraf betalen. Zodra de factuur is voldaan wordt de aanvraag in de planning voor uitvoering gezet. Het realiseren van de huisaansluiting, van aanvraag tot uitvoering, neemt 5 tot 7 weken in beslag.

Voorbeeld

Het minimum tarief voor droogweer afvoer en hemelwater afvoer bedraagt € 1.984,52.

 • Diameter: 125 mm.
 • Lengte maximaal: 10 m.
 • Diepteligging op kavelgrens: maximaal 0,50 m onderkant buis minus maaiveld.
 • Kosten worden verrekend op basis van o.a. het aantal aan te sluiten afvoeren, diepteligging en de diameter van de buizen.

De kosten voor een standaard huisaansluiting zijn all-in kosten voor de huisaansluiting in de openbare ruimte. Deze hangen niet af van maaiveld afwerkingen (klinkers, tegels, asfalt) en/of tijdelijke voorzieningen. Het aanleggen van huisaansluitingen op particulier terrein is een zaak voor de eigenaar, de gemeente is hierin geen partij.

Als wordt afgeweken van de standaard diameter, lengte óf maximale diepteligging, dan vindt de eindafrekening plaats op basis van meterprijzen, met een minimum tarief dat gelijk is aan de kosten voor de standaard huisaansluiting.

 • € 45,00 per in het werk gemeten strekkende meter nieuw aangelegde huisriolering, openbare gemeentegrond zonder maaiveldbedekking.
 • € 95,00 per in het werk gemeten strekkende meter nieuw aangelegde huisriolering, openbare gemeentegrond met maaiveldbedekking (tegels).
 • € 430,00 per in het werk gemeten strekkende meter nieuw aangelegde huisriolering, openbare gemeentegrond met maaiveldbedekking (asfalt).
 • € 75,00 per in het werk gemeten strekkende meter nieuw aangelegde huisriolering, openbare gemeentegrond met maaiveldbedekking (fundering).
 • € 125,00 per in het werk gemeten strekkende meter nieuw aangelegde huisriolering, openbare gemeentegrond met maaiveldbedekking (klinkers).
 • De werkelijke kosten worden doorberekend voor het plaatsen en operationeel maken drukrioolgemaal, van toepassing in buitengebied.