Sport

Sport is belangrijk voor de gezondheid en verbinding tussen mensen. We willen ervoor zorgen dat iedereen, jong en oud, kan sporten en bewegen. In onze gemeente zijn daar verschillende mogelijkheden voor.

In de wijk

Sporten, spelen en bewegen kan op allerlei manieren. Daarom is er veel aandacht voor in alle wijken. Bijvoorbeeld door de verschillende speeltuinen, skatebanen, voetbal- en basketbalvelden, calisthenics parken (openbare plekken waar u traint met uw eigen lichaamsgewicht op verschillende apparaten), hardloop-, wandel- en fietsroutes. Op de pagina Spelen staan alle sport- en speelplekken van onze gemeente.

Afbeelding
Calesthenics park in park de Uitvlugt.

We werken samen met verschillende partners. Zoals scholen, sportverenigingen, commerciële sportbedrijven, welzijn– en gezondheidsorganisaties en sportbedrijf Spurd.

Spurd

Spurd is voor sport en bewegen de uitvoeringsorganisatie voor de gemeente. Spurd gelooft dat een actieve en gezonde leefstijl helpt bij de gezondheid en het geluk van mensen. Ze stimuleren een beweegvriendelijke omgeving door bijvoorbeeld verschillende activiteiten in de wijken, gymlessen op basisscholen en ondersteuning aan verenigingen. Spurd beheert, onderhoudt en verhuurt sportaccommodaties, zoals het zwembad Leeghwaterbad. Meer informatie over Spurd en de sportverenigingen in Purmerend leest u op de website van Spurd.

Vergoeding

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie voor een sportclub voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is. Meer informatie leest u op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland.

Volwassenen kunnen gebruikmaken van onze MeerDoen-regelingen. Vanuit deze regelingen kunnen inwoners met een laag inkomen een vergoeding krijgen. Op de pagina Inkomensgrenzen MeerDoenregelingen leest u hoe dat werkt.

Sportvisie

Iedereen moet in een veilige, gezonde omgeving met plezier kunnen sporten en bewegen. Als gemeente sluiten we ons volledig bij dit doel aan. Daarom hebben we een sportvisie opgesteld waarin we vooruit kijken naar 2030. Belangrijk is de verbinding en samenwerking van partijen uit onze gemeente zoals sportverenigingen, Sportraad Purmerend, Sportkoepel Purmerend-Beemster, welzijnsorganisaties en onderwijs.