Inburgeren

Wat u moet weten

U heeft na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning gekregen

U krijgt informatie over inburgeren van DUO (de Dienst Uitvoering Onderwijs). U moet zelf een cursus zoeken. Ook moet u zelf de cursus en het examen betalen.

U heeft voor 1 januari 2013 een verblijfsvergunning gekregen

U valt nog onder de oude regeling. Heeft u vragen over inburgering? Neem contact op

Soms hoeft u niet in te burgeren. Namelijk in deze situaties:

  • U bent jonger dan 16 jaar.
  • U bent ouder dan 65 jaar.
  • U heeft 8 jaar op een Nederlandse school gezeten. U was toen tussen de 5 en 17 jaar.
  • U komt uit de EU, uit Turkije, Zwitserland of de EER.
  • U heeft een verblijfsvergunning omdat u tijdelijk in Nederland blijft. U bent bijvoorbeeld kennismigrant, student of au pair.

Let op: een tijdelijk verblijf is iets anders dan een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Als u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft, bent u wel verplicht om in te burgen als u van plan bent hier altijd te blijven.

Taalles en inburgeringscursus

Inburgeringscursus en Nederlandse taalles

Fiolet taaltrainingen
Wielingenstraat 121
1441 ZN Purmerend
Tel: 0299-373 280

Gemeente Purmerend biedt gratis Nederlandse taalles bij Ivio opleidingen voor nieuwkomers die niet inburgeringsplichtig zijn.

De Nederlandse taal beter leren spreken? Kom langs bij het NL plein van de Bibliotheek.

Conversatielessen worden in de wijken georganiseerd door Clup Welzijn