Meldpunt zorgelijke situatie

Meldpunt voor inwoners

Direct hulp nodig bij psychische problemen?

Maakt u zich zorgen over iemand?

Bel dan altijd met 112 bij direct gevaar. Ook kunt u de huisarts bellen. De huisarts kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Is er geen direct gevaar, maar denkt u dat iemand (verplichte) psychiatrische zorg nodig heeft?

  • Meld dit dan telefonisch 0299 – 452 555 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur. Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur) of per email: zorgmelding@purmerend.nl (meldingen per email worden op de eerstvolgende werkdag opgepakt). U kunt uw melding ook persoonlijk doorgeven op het stadhuis. Het meldpunt is er voor inwoners én voor professionals.

    Eerst beoordelen de Wvggz medewerkers wat er aan de hand is. Mogelijk valt de melding onder de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze meldingen worden binnen 14 dagen onderzocht. Dit kan leiden tot verplichte zorg. Dat gebeurt zeker niet altijd. De melding kan na de eerste controle ook leiden tot een aanbod voor minder zware hulp.

  • Bij de zorgaanbieder
    Familie en naasten kunnen hun zorgen ook melden bij de zorgaanbieder waar de patiënt al zorg heeft (gehad). De zorgaanbieder kan vervolgens een Wvggz melding maken als zij hiertoe aanleiding zien.

Meldpunt advies en bijzondere zorg

Het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg helpt bij het vinden van de juiste ondersteuning voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen of zorg mijden.

U kunt een melding doen als u bij iemand problemen ziet op het gebied van: verwaarlozing, wonen of dreigende dakloosheid, vervuiling, financiën, psychische-en psychiatrische problemen, verslaving, sociaal netwerk, veiligheid of opvoeding.

De medewerkers van de GGD Zaanstreek-Waterland van het meldpunt onderzoeken na een melding welke hulp het beste past.

Meld iemand aan via dit aanmeldformulier MABZ. U kunt ook een e-mail sturen aan mabz@ggdzw.nl of bellen: 075 – 651 8380 (op werkdagen tussen 08:30 – 17.00 uur).