Verkeersontheffing

Met een verkeersontheffing mag u (tijdelijk) ergens rijden waar dat normaal niet mag.

Situaties waarvoor ontheffing kan worden verleend zijn:

 • rijden en parkeren op voet- en fietspaden en openbaar groen
 • parkeerverbod en/of stopverbod
 • gewichtsbeperking (van een voertuig)
 • eenrichtingverkeer/verplichte rijrichting
 • incidenteel rijden in het voetgangersgebied binnenstad bijvoorbeeld vanwege een huwelijksvoltrekking, uitvaart, verhuizing.

Let op: voor situatie werkzaamheden A7

Als u hiervoor in aanmerking komt worden verkeersontheffingen voor de geslotenverklaring in verband met de herstelwerkzaamheden aan de brug A7 afgegeven door Rijkswaterstaat.

Graag verwijzen wij u hiervoor naar de website van Rijkswaterstaat of u stuurt een e-mail.

 • Ten minste 10 werkdagen van tevoren melden (als de duur van de ontheffing korter is dan 14 dagen, bij een periode langer dan 14 dagen is de aanvraagtermijn 8 weken.
 • Bij de aanvraag moet duidelijk de reden zijn vermeld voor de aanvraag tot ontheffing.
 • Een ontheffing wordt in uitzonderlijke gevallen afgegeven, bijvoorbeeld bij werkzaamheden, evenementen, medische noodzaak en andere omstandigheden.
 • Ontheffingen voor het inrijden van het voetgangersgebied met een motorvoertuig buiten de gewone laad- en losuren om worden niet verstrekt. Bevoorraders moeten gebruikmaken van de gewone laad- en losuren om het voetgangersgebied in te rijden.

Gewone tijden waarvoor geen ontheffing nodig is

 • Voetgangersgebied Centrum:
  • Zondag tot en met donderdag van 06.00 tot 12.00 uur en van 17.30 tot 22.00 uur.
  • Vrijdag van 06.00 tot 12.00 uur en van 21.00 tot 22.00 uur.
  • Zaterdag van 06.00 tot 10.00 uur en van 17.00 tot 22.00 uur.
 • Warenmarkt:
  • Dinsdag van 00.00 tot 14.00 uur.
 • Koemarkt:
  • Zondag tot en met vrijdag van 06.00 tot 12.00 uur.
  • Zaterdag van 06.00 tot 10.00 uur.
 • De kosten voor een ontheffing voor maximaal 2 weken zijn € 29,00.
 • De kosten van een ontheffing voor een periode langer dan 2 weken met een maximale geldigheidsduur van 1 jaar zijn € 122,65.