Laden, lossen - ontheffing

U heeft een ontheffing RVV (Reglement ontheffing Verkeersregels en Verkeerstekens) nodig wanneer u wilt laden of lossen op een plek of tijdstip waar dat niet is toegestaan.

Onder laad- en losactiviteiten wordt het daadwerkelijk laden en lossen (in- en uitladen) verstaan maar ook de bijbehorende activiteiten zoals het slaan van autoportieren en het starten en wegrijden van voertuigen.

Ontheffing aanvragen

  • Ontheffing voor maximaal twee weken € 29,00.
  • Ontheffing langer dan twee weken met maximale geldigheidsduur van één jaar € 122,65.

Bij bedrijven (en inrichtingen)

De geluidsnormen in het Omgevingsplan gelden niet voor laden en lossen tussen 7.00 en 19.00 uur. Tijdens deze tijden is laden en lossen zonder beperkend geluidsniveau toegestaan. In de avond- en nachtperiode is laden en lossen gebonden aan de geluidsnormen uit het Omgevingsplan. Deze normen bepalen het maximale geluidsniveau op de gevel van gevoelige gebouwen.

Voor toetsing van de maximale geluidnormen geldt dat voor het aandrijfgeluid van motorvoertuigen de normen niet gelden als:

  • het geluidsniveau niet door middel van maatregelen kan worden bereikt.
  • het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is dan 65 dB(A).

Bij particulieren

Voor het laden en lossen bij particulieren gelden geen geluidsnormen. De geluidsoverlast moet zo veel mogelijk worden beperkt. Houd rekening met omwonenden met de laad- en lostijden.

Voor laden en lossen in het voetgangersgebied centrum:

  • zondag t/m donderdag 06.00 - 12.00 en 17.30 - 22.00;
  • vrijdag 06.00 - 12.00 en 21.00 - 22.00;
  • zaterdag 06.00 - 10.00 en 17.00 - 22.00.

Tijdens de warenmarkt op dinsdag: 00.00 - 14.00 uur.

Op de Koemarkt:

  • zondag t/m vrijdag 06.00 - 12.00 uur;
  • zaterdag 06.00 - 10.00 uur.