Paspoort aanvragen

Een paspoort vraagt u persoonlijk aan. Maak hiervoor een afspraak. U kunt het na 5 werkdagen ophalen. Bij een paspoort voor een kind moet het kind zelf ook bij de afspraak aanwezig zijn.

Verloopt uw paspoort of identiteitskaart in 2024?

Wacht niet te lang met vernieuwen!

Dit jaar verwachten wij namelijk topdrukte bij aanvragen. Hierdoor kan de wachttijd oplopen. Maak dus direct een afspraak zodra u een herinneringsbrief ontvangt (of eerder).

Woont u in Purmerend en bent u in het bezit van DigiD? Dan kunt u de aanvraag van een paspoort online voorbereiden (mogelijk vanaf 12 jaar). Daarna maakt u een afspraak om de aanvraag in het stadhuis af te ronden.

Als u online de aanvraag voorbereidt

 • U logt in met DigiD
 • U vult uw e-mailadres in (op dit adres ontvangt u de bevestiging van uw aanvraag)
 • U betaalt met Ideal
 • U logt uit en maakt direct een afspraak om de aanvraag af te ronden in het stadhuis. Die afspraak moet binnen 4 weken gebeuren na de online voorbereiding.
 • Let op! Pas als u in het stadhuis bent geweest maken wij de aanvraag verder in orde. Vanaf dat moment kunt u het paspoort na 5 werkdagen ophalen.

Online aanvraag voorbereiden

Komt u liever direct naar het stadhuis zonder online voorbereiding? Maak dan eerst een afspraak. Dit kan via onderstaande knop of telefonisch via 0299 452 452.

Maak een afspraak

Meenemen naar de afspraak

 • Alle identiteitsbewijzen en paspoorten die u hebt. Ook als ze zijn verlopen.
 • Een recente pasfoto niet ouder dan 6 maanden. Lees aan welke eisen de foto moet voldoen. Pasfoto’s gemaakt in een pasfotohokje voldoen in de meeste gevallen niet aan de gestelde eisen.

Jonger dan 18 jaar

Bent u jonger dan 18 jaar, neem dan ook het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of degenen die het gezag hebben.
 • Een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders of degene die het gezag heeft.

Kosten

ProductPrijs
Paspoort volwassene vanaf 18 jaar€ 83,85
Paspoort tot 18 jaar€ 63,40
Extra kosten bij spoedaanvraag€ 57,09

Identiteitskaart aanvragen?

Wilt u geen paspoort, maar een identiteitskaart? Ga dan naar de pagina identiteitskaart aanvragen.

De verschillen tussen een Nederlands paspoort en een Nederlandse ID-kaart zijn:

 • De Nederlandse ID-kaart is als reisdocument geldig binnen de EU-landen, de EER, Monaco, Montenegro, San Marino, Servië, Turkije en Zwitserland. Met een paspoort kunt u wereldwijd reizen.
 • Voor het aanvragen van een ID-kaart is toestemming van ouders of gezaghouders nodig tot 12 jaar. Voor het aanvragen van een paspoort is tot 18 jaar toestemming van de ouders of gezaghouders nodig.
 • Een ID-kaart is een pasje zo groot als een bankpasje. Een paspoort is een boekje.
 • Een ID-kaart is iets goedkoper dan een paspoort.
 • Reist u naar Engeland, Schotland of Noord-Ierland? Vanaf 1 oktober 2021 moet u een paspoort gebruiken om naar het Verenigd Koninkrijk (VK) te reizen.

Heeft u met spoed een paspoort nodig? Vraag dit dan vóór 12.00 uur aan. Het is de volgende dag of de dag daarop klaar.

Bij vermissing van een paspoort kunt u eventueel na overleg met Burgerzaken gebruikmaken van de spoedprocedure.

Reist u met uw kinderen naar het buitenland? En heeft u een andere achternaam dan zij? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U heeft een bewijs nodig dat u de ouder bent of het ouderlijk gezag heeft. Vul daarom voor uw vertrek de verklaring Ouderlijke toestemming in van de Rijksoverheid.

Bij verlies of diefstal van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart meld u dit bij de gemeente. U vult vervolgens bij de gemeente een formulier in waarin u uitlegt op welke manier u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs of paspoort) mee.

Digitaal melden kan ook.

Melden met DigiD

Als u vaker een reisdocument bent kwijtgeraakt, kan de wachttijd langer zijn.

Reist u zakelijk of beroepsmatig vaak naar het buitenland? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Dit is een gewoon paspoort, maar met 66 pagina's in plaats van 34. U kunt hiervoor van tevoren een afspraak maken. Na ongeveer een week kunt u uw paspoort afhalen.

Meenemen naar de afspraak

Neem ook documenten mee die aantonen dat het zakenpaspoort nodig is:

 • Een verklaring van uw werkgever waaruit de noodzaak van een zakenpaspoort blijkt.
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel van het bedrijf.
 • Eventuele zakelijke contracten.
 • Eventuele uitnodiging(en) van buitenlandse bedrijven.
 • Óf andere vergelijkbare documenten waaruit blijkt dat u een zakenpaspoort nodig heeft.

Is uw eerste paspoort niet in uw bezit vanwege een visumaanvraag? Neem dan een kopie mee van de houderpagina van het paspoort en de kopieën van de pagina's met visa. Voeg daarbij een originele verklaring van de ambassade of het consulaat dat uw eerste paspoort zich bij de buitenlandse vertegenwoordiging bevindt voor een visumaanvraag.

Kosten

Een zakenpaspoort kost € 83,85. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 57,09 extra.

U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld:

 • Als u regelmatig naar landen reist met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat u uw paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade ligt voor een visumaanvraag.
 • Als u regelmatig naar landen reist die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Een lijst van conflicterende landen vindt u op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Uw eerste paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op het moment van de aanvraag.

Kosten

Een tweede paspoort kost € 83,85. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 57,09 extra.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar woont u wel in Nederland? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen. Wilt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen voor een kind, dan moet het kind zelf ook aanwezig zijn bij de afspraak.

Voorwaarden

 • U heeft een geldige reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd (verblijfsvergunning I of II).
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.
 • Het kan zijn dat u moet aantonen dat u in het land van herkomst geen paspoort kunt krijgen. Dit geldt niet als u uit Somalië, Liberia, Siërra Leone of Guinee komt.

Procedure

Heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig? Dan heeft u toestemming nodig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Bij uw eerste bezoek aan de gemeente vullen wij samen met u een formulier in om deze toestemming te krijgen. De gemeente stuurt dit verzoek naar het ministerie of de IND. Als deze toestemming geven voor het vreemdelingenpaspoort, krijgt u daarvan bericht van de gemeente. Dit kan 8 weken duren. Zodra u van de gemeente bericht krijgt, kunt u een tweede afspraak maken om het vreemdelingenpaspoort aan te vragen.

Het vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit is gebonden aan uw verblijfstatus.

Kosten

Een vreemdelingenpaspoort kost € 63,40. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 57,09 extra.

Let op! Een (spoed)aanvraag is pas mogelijk ná toestemming van het ministerie of de IND.

Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Voorwaarde is dat u in het bezit bent van een verblijfsvergunning III of IV. Bij de aanvraag voor een vluchtelingenpaspoort voor een kind moet het kind zelf ook bij de afspraak aanwezig zijn.

Het vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit is afhankelijk van de duur van de verblijfsvergunning. Het vluchtelingenpaspoort is wereldwijd geldig, met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit. Dit land staat in het paspoort.

Kosten

Een vluchtelingenpaspoort kost € 63,40. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 57,09 extra.

Als u geen geldig reisdocument heeft, kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een noodpaspoort aanvragen. Neem hiervoor contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u naar toe wilt reizen. Er zijn namelijk enkele landen die geen noodpaspoort accepteren. Soms wordt het noodpaspoort wel geaccepteerd, maar dan moet een visum verstrekt zijn in dat noodpaspoort.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.