Rijbewijs aanvragen

Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan. Maak hiervoor een afspraak. Het rijbewijs kunt u na 5 werkdagen ophalen.

Aanvragen

 • Het beginners- of puntenrijbewijs.
 • Verlenging van het bestaande rijbewijs. Dit vraagt u aan voordat de huidige termijn is verstreken.
 • Categorie-uitbreiding: Heeft u een aanvullende rijbevoegdheid behaald? Dan wordt uw bestaande rijbewijs vernieuwd met uitbreiding in de betreffende categorie.

Voordat u de aanvraag doet

 • Om een rijbewijs aan te vragen, moet u ingeschreven staan als inwoner in de gemeente Purmerend en minstens 185 dagen in Nederland wonen.
 • Heeft u een gezondheidsverklaring voor het rijbewijs nodig? Vraag dit minimaal 5 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs aan bij het CBR. Een Gezondheidsverklaring koopt u via Mijn CBR. Bijvoorbeeld omdat u een medische indicatie heeft.
 • Als u 75 jaar of ouder bent kunt u de gezondheidsverklaring ook ophalen bij de balie in het stadhuis. De verklaring kost € 44,50.
 • Heeft u geen Nederlandse nationaliteit en bent u ook geen inwoner van de EU? Dan moet u een geldige verblijfstitel hebben.

Om uw rijbewijs aan te vragen of te verlengen maakt u een afspraak om dit persoonlijk in het stadhuis te regelen.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Bij het vernieuwen van uw rijbewijs: uw oude rijbewijs, dit geldt ook voor uw militaire, buitenlandse of beschadigde rijbewijs.
 • Een recente pasfoto niet ouder dan 6 maanden. Lees aan welke eisen de foto moet voldoen. Pasfoto’s gemaakt in een pasfotohokje voldoen in de meeste gevallen niet aan de gestelde eisen.
ProductPrijs
Afgifte, vernieuwen of omwisselen rijbewijs€ 51,10
Gezondheidsverklaring 75+€ 44,50
Extra kosten bij spoedaanvraag€ 39,65
Extra kosten bij vermissing€ 48,60

 • Om uw rijbewijs op te halen, maakt u een afspraak tijdens de aanvraag van het rijbewijs. U kunt uw rijbewijs na ongeveer een week afhalen. De afhaaldatum staat op uw afhaalbewijs.
 • U kunt uw rijbewijs alleen persoonlijk ophalen. Neem het afhaalbewijs en uw vorige rijbewijs mee. Heeft u geen vorig rijbewijs vanwege een vermissing, neem dan een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) mee.
 • U moet het rijbewijs binnen 3 maanden ophalen. Na 3 maanden is dit rijbewijs niet meer geldig en wordt deze vernietigd. De betaalde kosten krijgt u niet vergoed.
 • Heeft u uw rijbewijs verlengd, dan bent u verplicht het oude rijbewijs in te leveren (ook bij omwisseling van militair of buitenlands rijbewijs).
 • Beschadigd rijbewijs: is uw rijbewijs beschadigd/versleten en onleesbaar geworden? Dan kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. In bepaalde gevallen heeft u alleen recht op een vervangend rijbewijs. Dit krijgt dezelfde geldigheidsduur als het oorspronkelijke rijbewijs. Met een onleesbaar rijbewijs loopt u kans op een verkeersboete.
 • Vervanging met beperking (afgifte na ongeldigverklaring): uw rijbevoegdheid kan om verschillende redenen worden beperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie voertuigen niet meer geldig is. U heeft dan een nieuw rijbewijs nodig waarin deze beperking is verwerkt.
 • Omwisselen van buitenlands rijbewijs: in bepaalde gevallen kunt u een rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald, omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als u in Nederland woont en een geldige verblijfstitel heeft.
 • Omwisselen van uw Nederlands militair rijbewijs: een militair rijbewijs is bedoeld als rijvaardigheidsbewijs binnen de militaire organisatie. Dit is niet algemeen geldig, bijvoorbeeld in het buitenland. Bij de gemeente kunt u uw militair rijbewijs omwisselen voor een normaal geldig rijbewijs.

Bent u uw Nederlandse rijbewijs verloren of is het gestolen, meld dit dan bij de RDW. Een vermissing melden kan op 2 manieren:

 • Via de website van de RDW. Dit kan 24 uur per dag voor een Nederlands rijbewijs. Uw rijbewijs is direct ongeldig. U regelt het met uw DigiD. Melding bij de RDW is gratis.
 • Aan de balie in het stadhuis. Er wordt dan direct een verklaring opgemaakt en u kunt meteen een nieuw rijbewijs aanvragen. Hier moet u extra voor betalen.

Lees meer op de pagina Rijbewijs verloren of gestolen.