Rijbewijs aanvragen

Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan. Maak hiervoor een afspraak. Het rijbewijs kunt u na 5 werkdagen ophalen.

Verloopt uw rijbewijs in 2024?

Wacht niet te lang met vernieuwen!

Dit jaar verwachten wij namelijk topdrukte bij aanvragen. Hierdoor kan de wachttijd oplopen. Maak dus direct een afspraak zodra u een herinneringsbrief ontvangt van het RDW (of eerder).

Aanvragen

 • Het beginners- of puntenrijbewijs.
 • Verlenging van het bestaande rijbewijs. Dit vraagt u aan voordat de huidige termijn is verstreken. Dit kan online via de RDW. Lees meer op de pagina Rijbewijs verlengen.
 • Categorie-uitbreiding: Heeft u een aanvullende rijbevoegdheid behaald? Dan wordt uw bestaande rijbewijs vernieuwd met uitbreiding in de betreffende categorie. Dit kunt u online regelen via de RDW. Lees meer op de pagina Rijbewijs verlengen.

Voordat u de aanvraag doet

 • Om een rijbewijs aan te vragen, moet u ingeschreven staan als inwoner in de gemeente Purmerend en minstens 185 dagen in Nederland wonen.
 • Heeft u een gezondheidsverklaring voor het rijbewijs nodig? Vraag dit minimaal 5 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs aan bij het CBR. Een Gezondheidsverklaring koopt u via Mijn CBR. Bijvoorbeeld omdat u een medische indicatie heeft.
 • Als u 75 jaar of ouder bent kunt u de gezondheidsverklaring ook ophalen bij de balie in het stadhuis. De verklaring kost € 44,50.
 • Heeft u geen Nederlandse nationaliteit en bent u ook geen inwoner van de EU? Dan moet u een geldige verblijfstitel hebben.

Om uw rijbewijs aan te vragen of te verlengen maakt u een afspraak om dit persoonlijk in het stadhuis te regelen.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Bij het vernieuwen van uw rijbewijs: uw oude rijbewijs, dit geldt ook voor uw militaire, buitenlandse of beschadigde rijbewijs.
 • Een recente pasfoto niet ouder dan 6 maanden. Lees aan welke eisen de foto moet voldoen. Pasfoto’s gemaakt in een pasfotohokje voldoen in de meeste gevallen niet aan de gestelde eisen.
ProductPrijs
Afgifte, vernieuwen of omwisselen rijbewijs€ 51,10
Gezondheidsverklaring 75+€ 44,50
Extra kosten bij spoedaanvraag€ 39,65
Extra kosten bij vermissing€ 48,60

 • Om uw rijbewijs op te halen, maakt u een afspraak tijdens de aanvraag van het rijbewijs. U kunt uw rijbewijs na ongeveer een week afhalen. De afhaaldatum staat op uw afhaalbewijs.
 • U kunt uw rijbewijs alleen persoonlijk ophalen. Neem het afhaalbewijs en uw vorige rijbewijs mee. Heeft u geen vorig rijbewijs vanwege een vermissing, neem dan een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) mee.
 • U moet het rijbewijs binnen 3 maanden ophalen. Na 3 maanden is dit rijbewijs niet meer geldig en wordt deze vernietigd. De betaalde kosten krijgt u niet vergoed.
 • Heeft u uw rijbewijs verlengd, dan bent u verplicht het oude rijbewijs in te leveren (ook bij omwisseling van militair of buitenlands rijbewijs).
 • Beschadigd rijbewijs: is uw rijbewijs beschadigd/versleten en onleesbaar geworden? Dan kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. In bepaalde gevallen heeft u alleen recht op een vervangend rijbewijs. Dit krijgt dezelfde geldigheidsduur als het oorspronkelijke rijbewijs. Met een onleesbaar rijbewijs loopt u kans op een verkeersboete.
 • Vervanging met beperking (afgifte na ongeldigverklaring): uw rijbevoegdheid kan om verschillende redenen worden beperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie voertuigen niet meer geldig is. U heeft dan een nieuw rijbewijs nodig waarin deze beperking is verwerkt.
 • Omwisselen van buitenlands rijbewijs: in bepaalde gevallen kunt u een rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald, omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als u in Nederland woont en een geldige verblijfstitel heeft.
 • Omwisselen van uw Nederlands militair rijbewijs: een militair rijbewijs is bedoeld als rijvaardigheidsbewijs binnen de militaire organisatie. Dit is niet algemeen geldig, bijvoorbeeld in het buitenland. Bij de gemeente kunt u uw militair rijbewijs omwisselen voor een normaal geldig rijbewijs.

Bent u uw Nederlandse rijbewijs verloren of is het gestolen, meld dit dan bij de RDW. Een vermissing melden kan op 2 manieren:

 • Via de website van de RDW. Dit kan 24 uur per dag voor een Nederlands rijbewijs. Uw rijbewijs is direct ongeldig. U regelt het met uw DigiD. Melding bij de RDW is gratis.
 • Aan de balie in het stadhuis. Er wordt dan direct een verklaring opgemaakt en u kunt meteen een nieuw rijbewijs aanvragen. Hier moet u extra voor betalen.

Lees meer op de pagina Rijbewijs verloren of gestolen.