Inburgeren

Immigranten die voor langere tijd of definitief naar Nederland komen moeten mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. De overheid vindt het daarom belangrijk dat deze nieuwkomers inburgeren. Ze leren dan onder meer de Nederlandse taal en leren over het wonen en werken in Nederland.

Bent u nieuwkomer en moet u inburgeren in onze gemeente? U bent van harte welkom. U krijgt begeleiding gericht op uw persoonlijke situatie. We kijken naar wat u nodig heeft zodat u snel en helemaal zelf kunt meedoen aan het dagelijks leven in onze gemeente. Tijdens het inburgeren leert u de Nederlandse taal kennen en leert u over het wonen en werken in Nederland. Daarna doet u inburgeringsexamen. Slaagt u voor het examen, dan bent u ingeburgerd.

Niet iedereen die naar Nederland komt, moet inburgeren. Alleen als u voldoet aan de volgende voorwaarden, bent u verplicht om in te burgeren. Dit noemen we ook wel inburgeringsplicht.

 • U komt naar Nederland voor langere tijd.
 • U komt uit een land buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Turkije.
 • U bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U heeft een verblijfsvergunning.

U hoeft niet verplicht in te burgeren als u de nationaliteit heeft van:

 • Een land uit de Europese Unie (EU)
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • IJsland
 • Zwitserland

U hoeft ook niet verplicht in te burgeren als u:

 • Jonger bent dan 18 jaar.
 • Ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was.
 • Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal heeft.
 • Tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

Bent u statushouder en gaat u het inburgeringstraject volgen? Op de pagina Inburgeren voor statushouders leggen we het traject in 11 stappen uit. Het traject duurt in totaal 3 jaar.

Bent u geen statushouder, maar een gezinsmigrant? Dan ziet uw inburgeringstraject er anders uit. Dit traject bestaat uit 7 verschillende onderdelen. Op de pagina Inburgeren voor gezinsmigranten leggen we alle onderdelen uit. Het traject duurt in totaal 3 jaar.