Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor het gebruik van openbare grond. De gebruiker van de grond moet precariobelasting betalen.

Kosten

Voor het hebben van voorwerpen op openbare gemeentegrond in het Centrumgebied betaalt u:

  • per m2 per kwartaal € 18,50          
  • per m2 per half jaar € 37,00
  • per m2 per jaar € 74,00

Voor het hebben van voorwerpen op openbare gemeentegrond in het overig gebied betaalt u:

  • per m2 per kwartaal € 12,40          
  • per m2 per half jaar € 24,80
  • per m2 per jaar € 49,60

Het college heeft besloten in verband met corona en steunmaatregelen tot 1 april 2022 geen precario in rekening te brengen voor het plaatsen van terrassen op gemeentegrond.

Voor het hebben van voorwerpen op openbare gemeentegrond bij commerciële evenementen betaalt u per dag, per m2  € 0,50 (met een maximaal bedrag van €  1.080,-).

Vermindering precariobelasting

Vermindering is mogelijk als er tussentijds een verandering is opgetreden, bijvoorbeeld het precario object is verwijderd of u stopt uw bedrijfsactiviteiten op het adres waarvoor de aanslag is opgelegd.