Toelichting Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De aanslag wordt opgelegd aan degene die het voorwerp op de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. Het gaat om vierkante meters gemeentegrond die in gebruik worden genomen door het plaatsen van borden, vlaggenmasten, reclamemateriaal, steigers, hekken, terrassen etc.

Wie is belastingplichtig voor de precariobelasting

De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, of van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen op de gemeentegrond aanwezig zijn.

Berekening van de precariobelasting (samengevat)

  1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de verordening genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt. Het minimum aantal m2 dat in rekening wordt gebracht is 2 m2.
  2. Als vergunning is verleend voor het hebben van op of onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van de vergunning, tenzij blijkt dat het belastbare feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing.
  3. Als bij het berekenen van de precariobelasting gebruik wordt gemaakt van het weektarief wordt een gedeelte van een week gelijkgesteld aan een week.
  4. Als bij het berekenen van de precariobelasting gebruik wordt gemaakt van het maandtarief wordt een gedeelte van een maand gelijkgesteld aan een maand.
  5. Als in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt uitgegaan van de kleinst mogelijke aaneengesloten eenheid en wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.
  6. Als na het berekenen van de precariobelasting blijkt dat deze minder dan € 25,00 bedraagt, dan wordt er aanslag opgelegd van € 25,00.

Voor voorwerpen op openbare gemeentegrond bij commerciële evenementen, bedraagt het tarief per dag,

  1. per m2 € 0,60. Het maximale bedrag van de precarioheffing bij commerciële evenementen bedraagt € 1.237,40.

Voor een pleinterras (zomerterras) op de Koemarkt bedraagt het tarief € 6,40 per m2 per maand. Een pleinterras mag over de periode 1 maart tot en met 31 oktober worden opgesteld.

Voor een pleinterras (winterterras) op de Koemarkt bedraagt het tarief € 1,60 per m2 per maand. Een pleinterras mag over de periode 1 november tot 1 maart worden opgesteld.

Tarieven 2024

Voor het hebben van voorwerpen op openbare gemeentegrond in het Centrumgebied (gevelterras e.d.) bedraagt het tarief;

per m2 per week € 1,63

per m2 per maand € 7,05

Voor het hebben van voorwerpen op openbare gemeentegrond in het Overig gebied (gevelterras e.d.) bedraagt het tarief;

per m2 per week € 1,09

per m2 per maand € 4,73

Welke straten tot het Centrumgebied en tot het overige gebied behoren staat vermeld op de achterzijde van
deze toelichting.

Tot het Centrumgebied behoren de volgende straten:

Achter de Kerk, Achterdijk, Bakkerssteeg, Barak, Beemsterburgwal, Beemstersteeg, Bierkade, Breedstraat, Bultstraat, Dubbele Buurt, Gedempte Singelgracht, Gedempte Where, Gouw, Hoogstraat, Hoornsebuurt, Houttuinen, Kaasmarkt, Kanaalkade, Kanaalschans, Kanaalstraat, Kanaalzicht, Kerkstraat, Koemarkt, Koestraat, Kolkstraat, Krommesteeg, Looiersplein, Molenplantsoen, Neckerdijk, Nieuwegracht, Nieuwstraat, Oude Sluis,Oude Vismarkt, Padjedijk, Peperstraat, Plantsoengracht, Plantsoenstraat, Schapenmarkt, Schipperspad, Schoolplein, Schoolsteeg, Slotplein, Soetenboomhof, St Nicolaassteeg, Tramplein, Tuinhof, Venediën, Waagplein,Wagenbeurs, Weerwal, Weeshuissteeg, Westersteeg, Westerstraat, Whereplantsoen, Willem Eggertstraat, Zuidersteeg.

AlIe overige straten behoren tot het zo genoemde Overig gebied.