Tijdelijke woningen

Etserstraat, Purmer-Noord, 28-31 woningen

Op dit moment staat er een oud schoolgebouw, welke gesloopt gaat worden. Er worden, voor maximaal 10 jaar, tussen de 28 en 31 tijdelijke woningen geplaatst, afhankelijk van de variant waarvoor wordt gekozen. Ook worden ongeveer 22 parkeerplaatsen en een speelvoorziening gerealiseerd.

Karekietpark, Overwhere, 44 woningen

De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in de wijk Overwhere. Op de locatie staat een verouderd schoolgebouw. Op de locatie worden 44 tijdelijke woningen geplaatst, in twee lagen gestapeld, verdeeld over twee bouwblokken. Evenwijdig aan de woningen worden 30 nieuwe parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd.

Kanaaldijk, Weidevenne, 20 woningen

De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in Kop van West. Het perceel is onbebouwd en heeft een woonbestemming. Op de locatie kunnen 20 tijdelijke woningen worden geplaatst, in drie lagen gestapeld.

Verzetslaan, Gors, 108 woningen

Op de locatie kunnen 108 tijdelijke woningen worden gerealiseerd in 3 bouwlagen en verdeeld over drie bouwblokken. De opzet is zodanig dat er voldoende mate van woon- en leefkwaliteit wordt geborgd. Rondom de woningen worden 76 parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door een nieuwe bomenrij. Groen staat ook binnen de rest van het plangebied centraal. Zo vindt het parkeren onder meer plaats op grasstenen.

Informatie

Kijk op deze website voor meer informatie.

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
bouw 200 tijdelijke woningen
Planning/fase: 
Dit jaar gaat de gemeente zelf tweehonderd tijdelijke woningen realiseren op vier locaties in de stad. Met dit initiatief hoopt de gemeente de druk op de woningmarkt wat te verzachten. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van Purmerend, die om wat voor reden dan ook op korte termijn tijdelijke huisvesting nodig hebben. De definitieve voorwaarden en manier van toewijzen wordt nader uitgewerkt en op een later moment gecommuniceerd.
Wijk: 
Gors
Overwhere
Purmer-Noord
Weidevenne