Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Wilt u bouwen of verbouwen, dan kunt u te maken krijgen met de welstandscommissie.

De adviescommissie omgevingskwaliteit is door de gemeenteraad benoemd en onafhankelijk.

Zij beoordeelt of bij initiatieven sprake is van een goede omgevingskwaliteit.

Zij beoordeelt bijvoorbeeld het uiterlijk van het bouwwerk, de materialen, of het past in de bestaande omgeving en of het van voldoende kwaliteit is.

De commissie adviseert ook over het wijzigen van monumenten.

Handig om te weten

U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het (ver)bouwen of wijzigen van een monument.

De gemeente toetst het bouwplan onder andere aan het omgevingsplan, het Besluit bouwwerken leefomgeving en de 'omgevingskwaliteit'.

De adviescommissie adviseert burgemeester en wethouders of de aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan de omgevingskwaliteit.

De beleidsregels voor omgevingskwaliteit zijn verder uitgewerkt in de Nota omgevingskwaliteit Purmerend.

De adviescommissie ruimtelijke kwaliteit vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend.

De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de gemeente via vergunning@purmerend.nl.

Ga voor het vergaderschema naar de website van de adviescommissie.

De samenstelling van de adviescommissie moet nog worden vastgesteld.

Kosten voor advies

De kosten voor het advies van de adviescommissie omgevingskwaliteit zijn vastgesteld in de Legesverordening.