Sloopmelding of omgevingsvergunning

U doet een sloopmelding als bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt of als u asbest verwijdert bij de sloop.

Doe de sloopmelding 4 weken voordat u met de werkzaamheden begint. Er kan tegen de sloopmelding geen bezwaar worden ingediend.

Een sloopmelding doet u bij het Omgevingsloket.

Sloopmelding doen

U moet een omgevingsvergunning slopen aanvragen als u sloopwerkzaamheden aan een beschermd monument of stadsgezicht wilt uitvoeren. Dat geldt ook als dat in het omgevingsplan staat.

Vraag de omgevingsvergunning aan met DigiD via het Omgevingsloket. U kunt hier ook eerst een vergunningencheck doen.
Omgevingsvergunning slopen aanvragen

Schakel dan een gecertificeerd bedrijf in.

Vindt de antwoorden op al uw vragen over asbest op de website Ik wil van mijn asbest af.

Een melding doen is gratis. Als voor het slopen een omgevingsvergunning nodig is, dan kunt u de kosten hiervoor terugvinden in de Legesverordening

Ga in de bijlage naar Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning.

  • De behandeltermijn is acht weken.
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde tijd opgeschort.
  • Om te kunnen afwijken van het omgevingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het omgevingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken.