Ik wil van mijn asbest af

Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast en bestand tegen hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop.

Tot 1 juli 1993 werd in Nederland asbest gebruikt in allerlei producten, met name in de bouw. Asbest kan zitten in gevels, dakbeschot, branddeuren, golfplaten, in en om schoorstenen, cv-installaties, kachelafdichting, plantenbakken, vloerzeil, oude strijkplanken en daken.

Gevaren van asbest

Asbest bestaat uit kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan.

Meer over de gevaren van asbest, leest u op de website van het RIVM.

Daken

Met het verstrijken van de tijd raakt elk product met asbest verweerd en kunnen asbestvezels vrijkomen. In het bijzonder daken met asbest. Ook kunnen asbestvezels vrijkomen na een brand of als het asbest niet meer intact is of gebroken is.

Een dak gaat gemiddeld zo’n 30 jaar mee. De laatste asbestdaken zijn daardoor binnenkort aan vervanging toe. U leest hieronder wat u kunt doen als u van het asbest af wilt.

Als u denkt dat u blootgesteld bent aan asbest en zich zorgen maakt over uw gezondheid, kan de GGD Zaanstreek-Waterland u hier meer over vertellen.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over asbest en asbestdaken, of een vraag heeft over uw eigen situatie, kunt u contact opnemen met het team Omgevingsteam via telefoonnummer 0299 452 452 of per mail naar asbest@purmerend.nl.

Is uw huis of schuur gebouwd vóór 1994? Dan bestaat de kans dat u asbest in of op uw huis/schuur hebt. Meer informatie over asbest, waar het zit en hoe u het kunt herkennen, vindt u op de website van Milieu Centraal.

Twijfelt u over het materiaal en wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Laat dan een inventarisatierapport opmaken door een gecertificeerd asbestbedrijf.

U bent niet verplicht om uw materiaal met asbest te laten verwijderen. Er was een verbod op asbestdaken in de maak, maar dit wetsvoorstel is op 4 juni 2019 door de Eerste Kamer verworpen.

Het is nog niet duidelijk of en wanneer alsnog een verbod op asbestdaken wordt ingevoerd. Het is wel verstandig om het asbest te laten weghalen als het beschadigd, verweerd of niet meer intact is.

De hoofdregel is dat u voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal een gecertificeerd asbestbedrijf moet inschakelen dat zorgt voor de sanering.

In sommige gevallen mag u het asbest zelf verwijderen.

De voorwaarden voor het zelf verwijderen van asbest zijn:

 • Het moet asbestplaten, vloertegels of vloerbedekking betreffen.
 • De te verwijderen asbesthoudende hoeveelheid bedraagt maximaal 35 m2 per kadastraal perceel.
 • U handelt niet in beroep of bedrijf.
 • De asbesthoudende platen zitten met schroeven vast. Platen die anders zijn vastgemaakt, bijvoorbeeld gelijmd of met spijkers, mag u niet zelf verwijderen.
 • De asbesthoudende platen zijn heel (hechtgebonden) en niet verbrokkeld. Platen die verweerd of kapot zijn, mag u niet zelf verwijderen.
 • De asbestplaten worden in zijn geheel verwijderd door ze los te schroeven. U mag niet in de platen zagen of de platen breken.
 • De asbesthoudende vloerbedekking is niet gelijmd.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan moet u een gecertificeerd bedrijf inschakelen dat zorgt voor de sanering.

Met dit stappenplan ontdekt u wat u moet doen in uw situatie:

Ga naar het stappenplan

Voldoet u aan de voorwaarden voor het zelf verwijderen van asbestplaten, vloertegels of vloerbedekking en wilt u de verwijdering zelf doen? Dan moet u als volgt te werk gaan:

 1. Dien een sloopmelding in via het Omgevingsloket Online. Doe dit minimaal 4 weken voor u start met de werkzaamheden. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
  Als uw melding volledig is, krijgt u per brief een ontvangstbevestiging van Omgevingsdienst IJmond.
 2. Neem de brief van Omgevingsdienst IJmond mee naar de milieustraat om gratis verpakkingsmateriaal (voorzien van een asbestlogo) op te halen.
 3. Pak het asbesthoudend materiaal goed in twee lagen plasticfolie in (met asbestlogo) en lever het (gratis) in bij de milieustraat.

MilieuCentraal heeft een duidelijke video gemaakt met uitleg over het zelf verwijderen van een asbestdak

Bekijk deze video

Voor particulieren heeft de gemeente subsidie beschikbaar van €10 per vierkante meter voor asbestverwijdering. Op de pagina subsidie Subsidie duurzame maatregelen kunt u subsidie aanvragen. Hier kunt u ook de voorwaarden lezen. Let erop dat u eerst subsidie aanvraagt voordat u met de werkzaamheden start.

Huurt u een woning en wilt u meer weten over de aanwezigheid van asbest in de woning? Neem dan contact op met uw verhuurder.

Soms willen inwoners dakplaten inleveren die op asbest lijken, maar is niet meer vast te stellen of de platen ook echt asbesthoudend zijn. In een dergelijk geval raadpleegt de gemeente de asbestinventarisatie om na te gaan of op dat adres asbestverdachte daken zijn aangetroffen. Zo ja, dan gaat het om asbestverdachte platen en gelden de stappen genoemd onder vraag 4. Zo niet, dan hoeft geen sloopmelding ingediend te worden, maar dient u vanwege de veiligheid de platen goed in twee lagen plasticfolie in te pakken (met asbestlogo) en vervolgens kunt u deze gratis inleveren bij de milieustraat.