Subsidie duurzame energiemaatregelen

Onder voorwaarden kunt u voor duurzame energiemaatregelen aan uw woning subsidie aanvragen. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen. De totale maximale vergoeding is € 2.500,- per adres. Heeft u een huurwoning? Neem dan contact op met de woningbouwvereniging.

Voor welke duurzame energie maatregelen kunt u subsidie aanvragen?

Hieronder vindt u een overzicht van voorziening(en) en/of maatregel(en) waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Op de website Overheid.nl vindt u een uitgebreide uitleg van onderstaande begrippen.

Installatietechnische maatregel

Gemeente Purmerend vergoedt voor isolatie maximaal 25% van de gemaakte kosten. Deze 25% mag niet hoger zijn dan het hieronder genoemde bedrag per voorziening:

 • Zonneboiler € 150 per m2 paneeloppervlak
 • Lage temperatuurverwarming € 450 per woning (geen vloerverwarming)
 • (Combi-)warmtepomp € 230 per kW
 • Douchewater-warmtewisselaar € 125 per stuk

Bouwkundige maatregel

 • Dakisolatie met minimale isolatiewaarde Rc≥ 2,5m2 K/W: € 15 per m2
 • Bodem/Vloerisolatie met minimale isolatiewaarde Rc≥ 2,5m2 K/W: € 11,50 per m2
 • Spouwmuurisolatie met minimale isolatiewaarde Rc≥ 1,3m2 K/W: € 8,50 per m2
 • Paneelisolatie met minimale isolatiewaarde Rc≥ 2,5m2 K/W: € 16,50 per m2
 • Isolatie massieve muur met minimale isolatiewaarde Rc≥ 2,5m2 K/W: € 36,50 per m2

Vergoeding van een vast bedrag voor de voorzieningen:

 • HR++glas met een U-waarde van ≤ 1,2 W/m2K of spouw van 15 mm: € 25 per m2
 • Driedubbel HR+++ glas een U-waarde van 0,7 W/m2K € 50 per m2
 • Dakbedekking vervangen voor groen dak: € 20 per m2
 • Aanschaf elektrische kookplaat onder gelijktijdige permanente verwijdering van de gasaansluiting in de woning: Maximaal € 525.
 • Aansluiting op een warmtenet zoals Stadsverwarming Purmerend voor particulieren: 50% van de kosten voor een aansluiting tot een maximum van € 2.500 per woning.
 • Aansluiting op een warmtenet zoals Stadsverwarming Purmerend voor maatschappelijke organisaties: 50% van de kosten voor een aansluiting tot een maximum van € 5.000 voor de huisvesting van de instelling in Purmerend.
 • Aanschaf regenton: 50% van de kosten voor de aanschaf van een regenton tot een maximum van € 70. (Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden als je eigenaar én bewoner bent van de woning. U moet het aankoopbewijs meesturen met de aanvraag.)

Alleen voor sportverenigingen:

 • Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door ledverlichtingsarmaturen: 15% van de kosten tot een maximum van € 2.500.

Asbestsanering daken particulieren:

Verwijderen asbest: € 10 dak per m2 dat wordt gesaneerd.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u de veel gestelde vragen en antwoorden daarop. Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar sebm@purmerend.nl of bel 0299 452 452.

Subsidie aanvragen

 • Natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen als zij eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning.
 • Maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor hun gebouwen.

Bedrijven of andere instellingen kunnen geen subsidie aanvragen.

Als u in een huurwoning woont, kunt u contact opnemen met de woningbouwvereniging.

U komt alleen in aanmerking voor subsidie als de maatregelen genomen worden in of op een bestaande woning of het gebouw van een maatschappelijke organisatie op het grondgebied van de gemeente Purmerend.

 • Het moet gaan om verbetering/verduurzaming van de woning.
 • De bestaande particuliere woning (geen recreatiewoning) staat in de gemeente Purmerend.
 • De uitvoering van de energiebesparende maatregelen mag niet gestart zijn voordat de subsidie is verleend.
 • Als het maximale bedrag (€ 2.500) is bereikt dan komt men pas na 3 volledige kalenderjaren weer in aanmerking voor een nieuwe subsidie.
 • Subsidie voor een regenton kan alleen aangevraagd worden als u eigenaar én bewoner bent van de woning. U stuurt het aankoopbewijs mee met de subsidie aanvraag.

Als u aan de voorwaarden voldoet (zie vraag hierboven), kunt u via onderstaande knop de subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

Als bijlage bij de aanvraag moet een (kopie)offerte of koopovereenkomst worden toegevoegd. Zonder deze offerte kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Wanneer het gaat om een aansluiting op een warmtenetwerk moet de (kopie-)leveringsovereenkomst worden toegevoegd.

Wanneer het gaat om een regenton dan stuurt u het aankoopbewijs mee met de subsidie aanvraag.

Voorbeeld subsidieberekening vloerisolatie:

 • Offertebedrag € 1.710,87
 • Subsidie 25% = € 427,71
 • Aantal m2: 65
 • 65 m2 x € 11,50 (normbedrag) = € 747,50

25% van het offertebedrag (€ 427,71) is lager dan het normbedrag (€ 747,50). Het subsidiebedrag zal in dit voorbeeld maximaal € 427,71 worden.

Nee, de subsidie moet vooraf aangevraagd worden. U kunt pas starten met het uitvoeren of aanbrengen van de maatregelen aan de woning zijn aangebracht, nadat de subsidie is verleend.

Voor de aankoop van een regenton geldt een overgangsregeling. Heeft u tussen 1 januari 2021 en 30 november 2021 een regenton gekocht? Dan kunt u hiervoor achteraf subsidie aanvragen. U stuurt het aankoopbewijs mee met de subsidie aanvraag.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de maatregel. Op het aanvraagformulier staat de maximale vergoeding per maatregel beschreven.

De totale maximale vergoeding is € 2.500,00 per adres.

Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld en de benodigde bijlagen volledig heeft toegevoegd, krijgt u bericht.

Wanneer u na beoordeling in aanmerking komt voor subsidie, maken we een berekening aan de hand van de offerte.

 • U krijgt van de gemeente een verleningsbrief met uitleg en instructie hoe nu verder.
 • U heeft 5 maanden (na de verzenddatum van de verleningsbrief) de tijd om de maatregel te laten uitvoeren.
 • Daarna heeft u 13 weken de tijd om de documenten die in de verleningsbrief staan aan te leveren.
 • Als de stukken binnen en compleet zijn ontvangt u een vaststellingsbrief en wordt het geld overgemaakt.

De gemeente Purmerend heeft een subsidieplafond vastgesteld, het maximaal uit te keren bedrag aan subsidies. Via deze pagina en de lokale media wordt u regelmatig op de hoogte gehouden over de beschikbaarheid van subsidiemiddelen. Er wordt op tijd bekend gemaakt wanneer het subsidieplafond bijna bereikt wordt.

Lees verder wat u zelf nog meer kunt doen aan verduurzaming van uw huis, appartement of monument.

Hier vindt u onder andere meer informatie over afval scheiden, energie en water besparen en duurzaam tuinieren.

Onder het kopje 'Zie ook' onderaan de pagina staan daarnaast nog een aantal websites over verduurzaming.

U kunt per mail contact met ons opnemen via sebm@purmerend.nl of per telefoon via 0299 452 452. Of via postbus 15 1440 AA Purmerend.