Ontheffing voor fietsverbod centrumgebied

Het centrumgebied van Purmerend is een voetgangerszone. Bij aantoonbare medische noodzaak is een ontheffing van het fietsverbod aan te vragen.

De ontheffing wordt verleend voor een periode van 5 jaar.

Daarna kan verlenging worden aangevraagd wanneer de medische noodzaak nog aan de orde is.

U heeft een doktersverklaring nodig waaruit de medische noodzaak blijkt.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Vraag uw ontheffing digitaal aan

Ontheffing aanvragen