Alcoholwetvergunning

Horecabedrijven hebben een alcoholwetvergunning nodig voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken.

Er zijn twee soorten vergunningen:

 1. Model A - een alcoholwetvergunning voor horecabedrijven waarbij horeca het hoofddoel is. Bijvoorbeeld: cafés, restaurants en andere commerciële horecabedrijven
 2. Model B - een alcoholwetvergunning voor instellingen waarbij horeca niet het hoofddoel is, maar een bijkomstige activiteit. (para commercieel bedrijf) Dat zijn meestal stichtingen of verenigingen. Bijvoorbeeld: buurthuizen en kantines van (sport)verenigingen.

Normaal heeft u binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. U moet daarvoor wel een complete aanvraag indienen.

 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar of ouder zijn en mogen niet en mag niet van slecht levensgedrag zijn (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld).
 • Alle leidinggevenden van de horecagelegenheid moeten in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Gedurende de openingstijden van het horeca- of slijtersbedrijf moet er ten minste één van de leidinggevenden aanwezig zijn die ook op het aanhangsel vermeld staat.
 • Een horecazaak dient te voldoen aan de regels van het het Besluit bouwwerken leefomgeving.
 • Minimaal 2 leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) dienen te beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Barvrijwilligers moeten een IVA-instructie hebben gevolgd.
 • Alle leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn en mogen niet van slecht levensgedrag zijn.
 • Een horecazaak moet voldoen aan de regels volgens het Bouwbesluit en voor zover van toepassing aan artikel 10 van de Alcoholwet.

Bij een wijziging van de rechtsvorm vraagt u een nieuwe Alcoholvergunning aan. Bijvoorbeeld van eenmanszaak, vof of maatschap naar Besloten Vennootschap of Naamloze Vennootschap.

Bij een wijziging van de inrichting van het pand doet u een melding wijziging inrichting.

Bij wijzigingen in leidinggevenden vult u een wijziging aanhangsel leidinggevenden in.

Het verlenen van een alcoholvergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf kost € 768,55.

Voor de aanvraag zijn de volgende gegevens en documenten noodzakelijk:

 • een bouwtekening van de oppervlakte van de inrichting, waarbij de tekening de huidige situatie moet weergeven
 • gegevens van de mechanische ventilatievoorziening
 • een voorlopige koop/huurovereenkomst
 • kopie arbeidsovereenkomst van de leidinggevende(n)

Normaal heeft u binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. U moet daarvoor wel een complete aanvraag indienen.

Een Alcoholwetvergunning aanvragen kan via een online formulier.

 • Voor het het aanvragen van een Alcoholwetvergunning door horecabedrijven:

Vergunning Model A digitaal aanvragen

 • Voor het aanvragen van een Alcoholwetvergunning door een paracommercieel rechtspersoon zoals verenigingen en stichtingen:

Vergunning Model B digitaal aanvragen

Ook kunt u telefonisch een afspraak maken met het Omgevingsteam via 0299 452 452.

In de Sanctiestrategie Horeca Purmerend wordt beschreven op welke wijze er gehandhaafd wordt als er sprake is van een overtreding. In dit geval van de Alcoholwet.

Ga naar de Sanctiestrategie Horeca Purmerend

Meer informatie vindt u op de website van de overheid bij: