Reclamevergunning

Reclame heeft als doel uw bedrijf zichtbaar en vindbaar te maken. Voor het plaatsen van reclame heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Reclame kan betrekking hebben op openbare verkoping, aanbiedingen ter verkoop of verhuur of verpachting van een onroerende zaak.

Of in de vorm van reclame op een bouwbord, dat functioneel is voor een bouw- of sloopactiviteit of een andere tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw, en geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd.

Wanneer een omgevingsvergunning voor reclame?

  • het aanbrengen van reclamedoeken (zonder frame);
  • het aanbrengen van steigerdoeken;
  • verandering van bestaande en vergunde reclame (b.v. in een lichtbak of frame);
  • het plaatsen van baniers;
  • het plaatsen van raamplakkaten.

De plaatsing van de reclame-uiting moet voldoen aan de bouwwet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit en de Nota omgevingskwaliteit Purmerend (Zie voor Purmerend: Hfdst 5.2 Bijzondere gebouwen en functies, onderdeel D Reclame-uitingen. En voor Beemster: Deel 3 Beoordelingskaders lichte regie, onderdeel f. Reclame-uitingen).

Voor het hebben van reclame-uitingen en/of voorwerpen op of boven gemeentegrond moet precariobelasting worden betaald.

Voor het plaatsen van reclame-uitingen bij of aan een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument moet altijd een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Omgevingsvergunning reclame aanvragen

  • De behandeltermijn van de vergunning is acht weken.
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde tijd opgeschort.
  • Om te kunnen afwijken van het omgevingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het omgevingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken.