Visie Recreatie en Toerisme

De afgelopen maanden hebben inwoners, bezoekers, jongeren en bedrijven meegedacht over de visie op Recreatie en Toerisme. Zo’n 1.000 mensen hebben laten weten wat zij belangrijk vinden. Dit is nu samengebracht in een conceptvisie.

Het aantal inwoners neemt toe en daarmee ook de vraag naar de diverse vormen van recreatie en toerisme. Daarbij gaat het niet alleen om een theater of musea, maar ook om groenvoorzieningen zoals parken en fiets- en wandelpaden. Doel van de visie is om de kwaliteit van recreatie en toerisme te verbeteren en uiteindelijk de bezoekersaantallen te laten toenemen. De verwachting is dat ook bezoekers van buiten Purmerend meer van onze voorzieningen gebruik gaan maken. Mede doordat de druk in andere plaatsen in de regio flink is toegenomen. Zoals de Zaanse Schans, Volendam, Marken en Amsterdam. Veel van deze plaatsen willen toe naar meer spreiding van bezoek over de hele regio.

Conceptvisie

Het huidige concept van de visie op Recreatie & Toerisme 2040 geeft invulling aan de ambities die het college eerder heeft vastgesteld. Uit de conceptvisie komt naar voren dat de Beemster wordt gezien als toeristische troefkaart. Hier liggen kansen om het werelderfgoed en de Beemsterproducten meer op de kaart te zetten. Het merk Beemster is al een sterk merk en kan de komende jaren worden versterkt.
Voor Purmerend is het plan om eerst in te zetten op recreatie voor de inwoners en bezoekers uit de regio. Purmerend zal daarnaast nog het nodige moeten doen aan het verbeteren van haar toeristische product.

Meedenken

Experts op het gebied van recreatie en toerisme hebben met ons meegedacht voor de conceptvisie. Daarnaast hebben ook inwoners, ondernemers, jongeren en andere belanghebbenden hun mening gegeven. De komende periode wordt de uitvoeringsparagraaf verder uitgewerkt. Daarin staan vragen centraal als waar gaan we de komende jaren als eerste aan werken? Wat is daarvoor nodig? En: wie doet wat? Wij willen de verschillende partijen met elkaar in contact brengen en samen de kansen benutten die er liggen. Zowel in de gemeente, de regio als binnen de MRA.

Op dinsdag 23 januari kwamen ongeveer 30 experts op het gebied van recreatie en toerisme bij elkaar om te werken aan de visie op recreatie en toerisme van de gemeente Purmerend. Met de kaart op tafel, vond er een levendige discussie plaats.

Veel energie en enthousiasme tijdens eerste werkatelier

Experts vanuit de gemeente Purmerend en regio en diverse gemeentelijke beleidsterreinen hebben met elkaar nagedacht waar het goed gaat, waar het beter kan en welke kansen er liggen. Ook zijn zij het gesprek aangegaan over de doelgroepen op wie we ons willen richten.

Vragen die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld:

  • Welke fiets-, vaar- of wandelroutes ontbreken nog?
  • Welke kansen biedt de werelderfgoed-status van de Beemster?
  • Op welke locaties is er behoefte aan meer of een ander recreatief programma?
Afbeelding


Op dinsdagavond 27 februari, was het tweede werkatelier. Hier gingen we verder in op de vragen:

  • Waar ligt de focus voor de komende jaren?
  • Wie vertellen we welke verhalen, en op welke locaties?

Vanaf daar vormen we samen de visie. Zoals de wethouder in het voorwoord al aanstipte; in de gemeente Purmerend komen we er samen wel uit!

Op dinsdagavond 23 april was het derde (en tevens laatste) werkatelier. Hier gingen we aan de slag met de sleutellocaties en sleutelthema's uit de voorlopige visie.

Deze groep jongeren die woont in Beemster of Purmerend is tussen 16 en 25 jaar oud. Door het leeftijdsverschil en de verschillende (studie)achtergronden is dit een enthousiaste, gevarieerde en dynamische groep van 16 jongeren. Zij hebben in 2 sessies hun mening gegeven over recreatie en toerisme in Purmerend.

Afbeelding

Via een online enquête hebben ruim 1000 inwoners hun mening gegeven over verschillende onderwerpen uit de visie. Daarnaast konden inwoners op vrijdag 17 mei terecht in de foyer van theater de Purmaryn. Hier werden de schetsen van de conceptvisie gepresenteerd. Inwoners konden aangeven of zij zich hierin herkenden. De middag werd goed bezocht.

Afbeelding

Contact

Heeft u vragen of wilt u meedenken over de uitvoering van de visie? Stuur een e-mail naar recreatietoerisme@purmerend.nl.