Tegemoetkoming hoge zorgkosten

Op deze pagina leest u meer informatie over de MeerDoen-regeling Tegemoetkoming hoge zorgkosten (compensatie wettelijk eigen risico).

Inwoners met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming hoge zorgkosten van de gemeente krijgen. Dit geldt voor inwoners met een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de op van toepassing zijnde bijstandsnorm en een vermogen dat niet meer bedraagt dan de voor hen geldende norm.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft het eigen risico van de ziektekostenverzekering voor € 200,-- of meer opgebruikt.
  • U moet bij deze regeling een nota overleggen.

Handig om te weten

  • In 2023 bedraagt het eigen risico voor de ziektekostenverzekering € 385,00. Als dit eigen risico voor € 200,00 of meer is opgebruikt komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.
  • De tegemoetkoming bedraagt per jaar € 200,00 per persoon.
  • U moet een kopie van de nota inleveren binnen een maand nadat u deze van uw ziektekostenverzekering heeft ontvangen.

Verzoek aanvraagformulier MeerDoen-regeling