Parkeervergunning voor werknemers

Werkt u voor een bedrijf in de binnenstad of de Stationsbuurt, dan kunt u onder voorwaarden, in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Met de vergunning kan op de toegewezen terreinen worden geparkeerd op alle dagen en tijden dat er betaald parkeren is. Met een parkeergunning krijgt u korting op het betalen van parkeergeld (parkeerbelasting). Een parkeervergunning betekent niet dat u recht heeft op een gegarandeerde parkeerplek.

Wie komt in aanmerking?

De werknemersvergunning is bedoeld voor werknemers die werken voor een bedrijf in de binnenstad van Purmerend of in de Stationsbuurt en vanwege hun reisafstand met de auto moeten komen. Er zijn voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Voorwaarden waar u aan moet voldoen

 1. U bent werkzaam en heeft standplaats bij een bedrijf of instantie dat gevestigd is in gebied 1. op deze kaart (genoemd 1. Centrum).
 2. De fietsafstand tussen uw woonadres en het adres waar u werkt is meer dan 10 kilometer volgens de ANWB-fietsrouteplanner. (Maak in de planner de keuze regulier en kortste route).

Hoe werkt het?

Er zijn 240 vergunningen beschikbaar.

Er zijn maximaal 150 werknemersvergunningen beschikbaar om te parkeren in Parkeergebied 1 op de volgende locaties:

 1. op het parkeerterrein aan de Stationsweg
 2. op de parkeerplaatsen langs de Stationsweg
 3. aan de achterzijde van het stadhuis langs de Populierenstraat.

Als deze vergunningen allemaal zijn uitgegeven zijn er nog maximaal 90 vergunningen beschikbaar waarmee geparkeerd kan worden in Parkeergebied 2 op de volgende locaties:

 1. op de parkeerterreinen Kooimanpark(50 parkeerplaatsen)
 2. Wherekant (40 parkeerplaatsen).

De vergunningen in Parkeergebied 2 zijn geldig zolang deze terreinen beschikbaar zijn voor parkeren.

Bekijk deze parkeergebieden werknemersvergunning 1 en 2 op de kaart.

Afbeelding
Parkeerlocaties voor de werknemersverklaring: het parkeerterrein aan de Stationsweg, langs de Stationsweg, aan de achterzijde van het stadhuis langs de Populierenstraat, parkeerterreinen Kooimanpark en Wherekant.
Locaties parkeergebieden werknemersvergunning

Wat stuurt u mee met de aanvraag

 1. U moet een werkgeversverklaring meesturen waaruit blijkt waar u werkt. De werkgeversverklaring mag -op de datum van de vergunningaanvraag- niet ouder zijn dan 1 maand. In de werkgeversverklaring moet staan:
 • naam en voorletters(s) van u als werknemer
 • naam en adres van de werkgever
 • datum en de handtekening van een tekenbevoegde van het bedrijf.
  U kunt hiervoor het volgende voorbeeld gebruiken: Model Werkgeversverklaring.PDF In verband met uw privacy willen wij geen salarisstroken of arbeidsovereenkomsten ontvangen.
 1. U bent kentekenhouder van het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Als het kenteken niet op uw naam staat, moet u aantonen dat u de feitelijke gebruiker bent van het motorvoertuig.

Wat kost de vergunning?

 • per kwartaal € 105,00
 • per jaar € 420,00

Hoe vraag ik de werknemersvergunning aan?

 1. Bekijk de instructievideo hoe u de vergunning aanvraagt.
 2. Klik op de knop Parkeervergunning aanvragen (U logt in met DigiD)

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail.

Let op bij invullen aanvraag!

 • Waar adresgegevens worden gevraagd moet uw woonadres staan.
 • Het veld Gebouw hoeft u niet in te vullen.
 • De knop Zone kunt u overslaan. Deze heeft in dit formulier geen functie.

Parkeervergunning aanvragen

Contact

Met vragen en voor informatie kunt u mailen naar parkeren@purmerend.nl. Vermeld in de e-mail uw naam en telefoonnummer.

Privacyverklaring

 • Als u als ZZP-er ingeschreven staat/gevestigd bent in de binnenstad en u woont op minimaal 10 km van uw werkadres kunt u een vergunning aanvragen.
 • Als u als ZZP-er werkzaam bent op inhuurbasis bij 1 van de bedrijven of instellingen in de binnenstad kunt u geen vergunning krijgen. De vergunning is bedoeld om werknemers die lange tijd en vaak gebruik moeten maken van de auto tegemoet te komen.

Als u geen dienstverband met uw werkgever heeft, kunt u geen werknemersvergunning krijgen.

Als u kunt aantonen dat u ondernemer, directeur of eigenaar bent van een bedrijf of instantie in de binnenstad of de Stationsbuurt, en voldoet aan de criteria woonwerkafstand, kunt u ook een vergunning aanvragen. Vraag de vergunning aan op persoonlijke titel met DigiD.

Ondernemers kunnen ook nog steeds een parkeervergunning voor bedrijven aanvragen, deze blijft voorlopig bestaan.

De werknemersvergunning is bedoeld voor werknemers die werken voor een bedrijf in de binnenstad of de Stationsbuurt en vanwege hun reisafstand met de auto moeten komen.

De werknemersvergunning dient als vervanging van de dagkaart van € 2,00 die nu op het parkeerterrein aan de achterzijde van het stadhuis, de Stationsweg en de tijdelijke parkeerterreinen aan het Kooimanpark en Wherekant kan worden gebruikt.

Omdat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is willen we de werknemersvergunning niet aan incidentele parkeerders uitgeven, en moet de vraag beperkt blijven.

Doelstelling is om degenen tegemoet te komen, die noodzakelijkerwijs met de auto moeten komen en dat meerdere keren per week moeten doen. Als de vergunning tussentijds wordt opgezegd, wordt het niet gebruikte gedeelte terug betaald.

Nee dat kan niet, als u de vergunning stopzet, wordt deze beëindigd. U moet zich dan later opnieuw aanmelden en komt onderaan de wachtlijst. Dit doen we om onnodige leegstand te voorkomen.

Nee dat kan niet. De werknemer moet zelf de aanvraag te doen.

Dit doet u met de ANWB-fietsrouteplanner. U vult uw privé- en werkadres in en selecteert hierbij de fiets met kortste route. Vervolgens berekent de routeplanner het aantal kilometers voor uw enkele reis per fiets. Het aantal kilometers vult u in in uw aanvraag.