Subsidies en regelingen duurzaam bedrijf

Voor uw bedrijf zijn diverse subsidies en duurzame regelingen. We zetten ze voor u op een rij.

U kunt subsidie krijgen op lokaal niveau, maar ook provinciaal en landelijk niveau.

Subsidie duurzame energiemaatregelen voor maatschappelijke organisaties


Maatschappelijke organisaties kunnen onder voorwaarden bij de gemeente subsidie aanvragen voor verduurzaming van hun gebouwen. De maximale vergoeding is € 2.500,- per adres. Op de pagina Subsidie duurzame maatregelen vindt u alle informatie over deze subsidieregeling.

Korting bouwleges duurzame verbouwing, nieuwbouw en aanleg groen dak

Als ondernemer kunt u bij de gemeente Purmerend een korting krijgen van 50% op de legeskosten bij duurzame verbouwing van uw pand, nieuwbouw en aanleg van een groen dak. De korting kan bij (ver)bouw oplopen tot € 100.000 en de aanleg van een groen dak tot € 50.000. De voorwaarden vindt u in de omschrijving van de legesverordening, titel 2 dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet onder 2.5.1.1 tot en met 2.5.1.6.

Meer informatie? Neem dan contact op met het team Vergunningen, Beleid en Advies van de gemeente via 0299 452 452.

Op dit moment zijn de budgetten van de subsidieregelingen van de provincie volledig besteed. Mochten er regelingen in 2024 verlengd worden, dan vindt u deze terug op deze pagina.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)


Verduurzaam uw productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een kleine windturbine. Ook is er sinds 1 januari 2024 meer maatwerk voor monumenten mogelijk.

BMKB Groen

Om de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen door het mkb te vergroten is de BMKB verruimd met een groen luik, de BMKB-G. De BMKB-G is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 personeelsleden. Onder groene investeringen worden verstaan:

  • Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst
  • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%)
  • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C

Geaccrediteerde financiers kunnen aanmeldingen voor de aangepaste BMKB-G bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen.

DEI+: Energie- en klimaatinnovaties

Wilt u uw innovatieve techniek om energie te besparen of CO2-uitstoot te verminderen demonstreren of testen binnen uw bedrijf? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) voor verschillende maatregelen in de industrie, elektriciteitssector en gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld voor afvang, gebruik en opslag van CO2, circulair omgaan met grondstoffen en materialen, minder energieverbruik, gebruik van hernieuwbare energie, flexibel omgaan met energie of voor lokale infrastructuur als een stroom- of warmtenetwerk. Aanvragen kan tot donderdag 29 augustus 2024, 17.00 uur.

SEBB: Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is er voor de aanschaf van en de ombouw naar emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvaartuigen door bouwbedrijven. De SSEB is er ook voor de ombouw van bouwwerktuigen en bouwvaartuigen naar emissie-arm. Vernieuwende ideeën die emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur verbeteren kunnen subsidie krijgen vanuit de SSEB.

Salderingsregeling zonnepanelen


Als u twijfelt over investeren in zonnepanelen kan de salderingsregeling u over de drempel helpen. Met deze regeling is verlaagd u uw energierekening tot honderden euro's per jaar. De huidige regeling loopt tot 1 januari 2025 en wordt stapsgewijs afgebouwd tot de vergoeding stopt in 2031. Hoe de salderingsregeling werkt en wat de afbouw van deze regeling inhoudt, leest u op de website van de KvK.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Wilt u als sportvereniging maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen, dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Voor 2024 is een subsidiebedrag van € 79 miljoen beschikbaar.

Green Deal


Bij de uitvoering van duurzame initiatieven loopt u als bedrijf soms tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak van de Rijksoverheid is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij verschilt per initiatief. Weten of uw initiatief kans maakt om in aanmerking te komen voor een Green Deal? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland.

Belastingvoordeel voor duurzame investeringen (MIA/Vamil)


Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Dit levert liquiditeits- en rentevoordeel op. Kijk voor meer informatie en aanvragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Een aftrekpost die u met de MIA/VAMIL mag combineren, is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze regeling geldt voor algemene bedrijfsmiddelen, zoals laptops en gereedschap. Uw totale investering moet in 2024 minimaal € 2.801 zijn.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Of wilt u investeren in duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt 40% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst.