Partners

De komende jaren wordt de (e)sports Tech Campus ontwikkeld op industriegebied De Koog in Purmerend. Hiervoor slaan overheden, ondernemers, onderwijs en (sport)instellingen uit de regio de handen ineen. We zetten de partners voor u op een rij.

Als belangrijke talentontwikkelaar voor (e top)sporters en creative tech zorgt H20 (e)sports voor aanwas van talenten op de campus. H20 esports weet als geen ander wat de campus nodig heeft om een creatieve hotspot te worden voor jongeren, onderwijsinstellingen en werknemers van de campus. H20 esports zet als founder zijn expertise en netwerk in om de talentontwikkeling verder te stimuleren en mee te denken in de randvoorwaarden, faciliteiten en voorzieningen die nodig zijn om de campus een aantrekkelijke plek te maken om te wonen, te werken en te ontmoeten. Met een evenementenlocatie is er de mogelijkheid om esports evenementen en (wereld)kampioenschappen te organiseren die bijdragen aan de gezamenlijke identiteit van de campus.

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De samenwerking in de MRA richt zich op het versterken van de internationale positie als topregio met een hoge leefkwaliteit.

De gezamenlijke onderwijs- en kennisinstellingen – van VO tot HBO- zetten zich in om een ambitieus curriculum aan opleidingen te realiseren die aansluiten bij de behoefte van de (jonge) talenten, zij-instromers en andere werknemers van de campus. Voor de campus ligt een focus op het gebied van (creative) tech, ICT, (e)sports en de vele banen die hieromheen nodig zijn. Dit om de beoogde doorstroom te creëren naar de innovatieve bedrijven op en rond de campus.

De PRO staat voor het verbeteren van het ondernemersklimaat in Purmerend en omstreken. Met de ontwikkeling van de (e)sports Tech Campus zien zij een grote kans om het ondernemersklimaat te verbeteren. Het is cruciaal dat onderwijs en bedrijfsleven goed op elkaar zijn afgestemd en intensief samenwerken om alle mogelijke voordelen/cross-overs optimaal te benutten. In deze afstemming is voor de PRO een belangrijke rol weggelegd.

De partners in de sport zetten zich in voor een vitale, beweegvriendelijke omgeving met inspirerende ontmoetingsplekken die uitdagen tot meer plezier in bewegen, educatie, gezonde levensstijl en verbindingen. De partners in de sport denken actief mee in de mogelijkheid voor dubbelgebruik/shared facilities ten behoeve van de campus. De partners stimuleren mensen om langer actief te sporten, maar dragen ook bij aan een gezonde levensstijl en het veiliger maken van de buurt.

PurmerValley richt zich als onafhankelijke stichting met vertegenwoordigers vanuit zowel het bedrijfsleven als het onderwijs op het dichten van de kloof tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Dit doen zij voor de ICT/technologiebranche, maar ook steeds meer met cross-overs tussen ICT, zorg, duurzaamheid, techniek en (hout)bouw.

House of Esports bevordert en ontwikkelt het welzijn, kennisniveau en de sociale vaardigheden van jongeren en ouderen in de maatschappij door middel van esports, gaming en gamification. House of Esports bereikt dit door het organiseren van educatieve projecten en evenementen, onder andere in samenwerking met (semi)overheden, welzijns- en onderwijsinstellingen.

Om Noord-Holland groener en duurzamer te maken, is het nodig om de innovatiekracht van het bedrijfsleven en het onderwijs te verbeteren. Dat moet gebeuren op het gebied van klimaat, digitalisering en technologisering. Kennisontwikkeling, -deling en -toepassing maken dat mogelijk. Daarom zijn gemeenten, bedrijven en onderwijs in 2030 in verschillende regio’s mede-eigenaar van de campussen. Dat zijn campussen, broedplaatsen en fieldlabs voor alle niveaus van werk en ontwikkeling. Er is aansluiting met de leerlijnen, er wordt gewerkt aan innovatieprojecten van bedrijven en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het netwerk van deze campussen vormt in elke arbeidsmarktregio de motor achter onderlinge regionale en provinciale samenwerking.

Gemeente Edam-Volendam maakt zich sterk voor de ontwikkeling van de samenleving en hecht waarde aan continue aandacht voor werkgelegenheid, ondernemerschap, (top)sport, innovatie en onderwijs. Edam-Volendam vindt het daarnaast belangrijk dat inwoners en jongeren dicht bij huis goed onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij het (toekomstige) profiel van de werkgelegenheid in de regio.

Met de gemeente Amsterdam wordt momenteel gewerkt aan een plan met concrete acties om onder andere esports in te zetten om jongeren en ouderen meer in beweging te krijgen.