Uitslag zomerenquête visie Karekietpark

In de zomer van 2020 legden we omwonenden van het Karekietpark een aantal vragen voor in een online enquête. 376 mensen vulden onze enquête in. We zetten de belangrijkste zaken op een rij.

Waar gaat uw voorkeur naar uit?

We vroegen naar de voorkeur voor ontmoetingsplekken. De meerderheid van de mensen die reageerde (57%) heeft de voorkeur voor diverse kleine ontmoetingsplekken verspreid over het gebied. Bij een ontmoetingsplek kun je denken aan een plein of een groene plek. 45% heeft de voorkeur voor een groene plek, 47% heeft liever een plein met bankjes en bomen.

Voorzieningen gespreid of bij elkaar?

Bij de nieuwe inrichting van het gebied kun je ervoor kiezen de voorzieningen (de school, sporthal etc.) te bundelen, of juist te verspreiden over het gebied. De meningen hierover verschillen: 46% kiest voor verspreiden van voorzieningen, 47% voor voorzieningen bij elkaar.

Combinatie hoog- en laagbouw

Meer dan de helft van de mensen (61%) heeft de voorkeur voor een combinatie van hoge en lage gebouwen. Over de plek van nieuwe woningen is men verdeeld: 41% kiest voor woningen zoveel mogelijk op één plek, 35% heeft de voorkeur voor het verspreiden van woningen. De meeste mensen (59%) willen tot slot één grote parkeerplaats voor alle voorzieningen in plaats van aparte parkeergelegenheid bij iedere voorziening.

'Schuiven' met gebouwen

Op 2 juli kwamen vertegenwoordigers van de voorzieningen en een aantal bewoners bij elkaar om mee te denken over een nieuwe indeling van het oostelijk deel van het gebied. Met behulp van een maquette werd er gekeken naar een mogelijke nieuwe indeling van het gebied. De aanwezigen bespraken wat de verschillende mogelijkheden precies betekenen voor bijvoorbeeld het groen, de sfeer of de bereikbaarheid van voorzieningen.

De gesprekken gingen vooral over wat de beste plek is voor de lagere school en sporthal en of het slim is om voorzieningen te combineren. Eén groep gaf de voorkeur aan zoveel mogelijk gebouwen langs de Salvador Allendelaan en meer groen en ruimte aan de randen. De andere groep koos voor voorzieningen centraal rondom een plein.