Golfbaan

Sinds enkele jaren onderzoeken gemeente, Burggolf en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling of het mogelijk is om de golfbaan aan de Westerweg te herontwikkelen.

In eerste instantie zou de golfbaan gehalveerd worden. Inmiddels heeft Burggolf aangegeven mogelijkheden te zien om van de hele golfbaan een nieuwe woonlocatie te maken.

Deze ontwikkeling hebben we meegenomen in de gebiedsvisie voor de Oostflank. Deze kunt u lezen op de website van de Oostflank.