Golfbaan

Sinds enkele jaren onderzoeken gemeente, Burggolf en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling of het mogelijk is om de golfbaan aan de Westerweg te herontwikkelen.

In eerste instantie zou de golfbaan gehalveerd worden. Inmiddels heeft Burggolf aangegeven mogelijkheden te zien om van de hele golfbaan een nieuwe woonlocatie te maken.

Deze ontwikkeling nemen we ook mee nemen in een visie voor de oostflank. Doel hiervan is:

  • Kijken waar en hoe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
  • Welke invloed hebben de ontwikkelingen op de bestaande stad.
  • Hoe kunnen we de aansluiting met de omgeving goed meenemen in de visie.

De visie gaat dus antwoord geven op wenselijke ontwikkelingen op de golfbaan.

Planning

Eerder heeft de gemeente een intentieovereenkomst afgesloten met BPD. Deze is verlengd. Omdat er nu gekozen is om een gezamenlijke visie op te stellen voor de oostflank is er op dit moment nog geen duidelijkheid over de planning van de ontwikkeling van de golfbaan. De visie wordt in het voorjaar van 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin bespreken we ook een planning voor de golfbaan.

Contact

BPD ontwikkelt momenteel al 12 luxe appartementen bij de golfbaan. Op de website Nieuwbouw Golfbaan Purmerend vindt u meer informatie en de mogelijkheid om contact op te nemen.