Ontwikkeling Oostflank Purmerend

De concept gebiedsvisie voor de Oostflank is klaar. De Oostflank is het gebied aan de oostkant van Purmerend en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. We hebben deze concept gebiedsvisie samen met BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling gemaakt. In de visie staat op hoofdlijnen hoe de natuur in het gebied versterkt wordt, waar woningen en voorzieningen kunnen komen en hoe er wordt omgegaan met mobiliteit.

We zien ruimte voor woningbouw op de locaties golfbaan en Purmer-Zuid Zuid. Het bos blijft behouden en om de nieuwe woningen op de locatie golfbaan te kunnen bereiken is het plan om de IJsselmeerlaan door te trekken en zorgvuldig in te passen. De Westerweg en Purmerenderweg worden autoluw. Dit betekent dat deze bestemd worden voor de voetganger, de fietser en bestemmingsverkeer auto’s. In totaal zien we ruimte voor 5.000 tot 5.800 woningen. Waarvan 4.000 tot 4.500 woningen op de locatie golfbaan en 1.000 tot 1.300 in de Purmer-Zuid Zuid. Er wordt gebouwd in de verhouding van 30% sociale huur, 40% middeldure huur en/of betaalbare koop en 30% vrije sector. Dankzij de onlangs gewijzigde regels kan de helft van de betaalbare (huur)woningen met voorrang toegewezen worden aan Purmerenders.

Daarnaast hebben we de ambitie om in dit gebied duurzaam en met hout te gaan ontwikkelen en werken we samen met Edam/Volendam en Waterland aan een visie voor de Purmer.

Bekijk de concept gebiedsvisie op de website voor de Oostflank.

Onder de ontwikkelingen langs de Oostflank vallen de volgende deelgebieden en projecten:

De gemeente heeft de ambitie om samen met de regio een aanzienlijk deel van de nieuw te bouwen woningen in hout te ontwikkelen. De gemeenten Purmerend en Edam-Volendam slaan hiervoor de handen ineen en verkennen de kansen samen met het technisch onderwijs en regionale bouwondernemers.