Ontwikkeling oostflank Purmerend

De gemeente werkt aan een visie voor het gebied ten oosten en ten zuiden van de stadsgrenzen. Dit noemen we de oostflank van de stad. Doel is om in het voorjaar/zomer 2023 de visie aan de gemeenteraad voor te leggen.

Omdat er naast de woningen op de golfbaan nog veel andere ontwikkelingen zijn aan de oostflank van onze stad, hebben we samen met Staatsbosbeheer en BPD besloten een visie voor het hele gebied te maken. Niet alleen omdat er veel woningen bij komen in dit gebied, maar ook omdat natuur, open groene ruimte en een goede aansluiting voor verkeer en openbaar vervoer door al deze ontwikkelingen nog belangrijker worden. Door 1 visie te maken, kunnen we goed kijken naar de combinatie wonen, natuur en recreatie.

De oostflank loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. Op bedrijventerrein Baanstee Noord komen steeds meer bedrijven. Er zijn woningbouwplannen in de Purmer-Zuid Zuid en op Vurige Staart. We willen een groter en sterker Purmerbos. Daarnaast hebben we de ambitie om in dit gebied duurzaam en met hout te gaan ontwikkelen en werken we samen met Edam/Volendam en Waterland aan een visie voor de Purmer.

Meedenken

Bij het opstellen van de visie betrekt de gemeente belanghebbende partijen, zoals de bewoners, provincie, Staatsbosbeheer, omliggende gemeenten en ontwikkelaars. Kijk op de website voor de oostflank hoe en wanneer u kunt meedenken.

Onder de ontwikkelingen langs de Oostflank vallen de volgende deelgebieden en projecten:

De gemeente heeft de ambitie om samen met de regio een aanzienlijk deel van de nieuw te bouwen woningen in hout te ontwikkelen. De gemeenten Purmerend en Edam-Volendam slaan hiervoor de handen ineen en verkennen de kansen samen met het technisch onderwijs en regionale bouwondernemers.