Visie De Purmer

In mei 2021 heeft de gemeenteraad besloten om samen met de gemeenten Edam-Volendam en Waterland een omgevingsvisie te laten opstellen voor De Purmer. Dit is het stuk van de polder ten (zuid)oosten van Purmerend.

De visie moet tot stand komen in samenspraak met bewoners, (agrarische) ondernemers, milieuorganisaties, andere overheden en overige belanghebbenden.

Belangrijke thema’s in de visie zijn:

  • bedrijvigheid
  • woningbouw
  • het Purmerbos
  • bereikbaarheid
  • het agrarisch hart
  • energie

Op de projectwebsite voor de omgevingsvisie kan iedereen de ontwikkelingen volgen. Momenteel verwerken we de reacties. Na de zomer koppelen we de resultaten terug. De planning is dat de visie eind 2022 gereed is.