Visie De Purmer

Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Een visie voor de lange termijn die richting geeft en duidelijkheid schept voor alle belanghebbenden en rond dit bijzondere gebied.

Met een lange geschiedenis van uiteenlopende ambities, wensen en kernwaardes is in juli 2019 samen gestart met het inventariseren wat de huidige visie op De Purmer is. In 2020 hebben de gemeenteraden van de 3 gemeenten kennisgenomen van de eindresultaten van de Inventarisatie van De Purmer. Daarbij is ook uitgesproken om te komen tot een gezamenlijke visie voor de inmiddels 400-jarige polder De Purmer.

Bij het komen tot de visie staan 6 hoofdthema’s centraal:

  • Werken/Bedrijvigheid
  • Woningbouw
  • Recreatie/Purmerbos
  • Infrastructuur/Bereikbaarheid
  • Landbouw/Agrarisch hart
  • Energie

Strategische gebiedsvisie

Er werden gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en betrokkenen over de kansen die er liggen, de kwaliteiten ervan en over ieders wensen. Er is verkend welke kansen er liggen voor de toekomst. Voor landbouw voor de regio, voor lokale recreatie, natuurontwikkeling en woningbouw. Mede op basis van de opgehaalde input is nu een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld.

Mario Hegger, wethouder gemeente Purmerend: “Voor ons deel van de Purmer vinden wij het belangrijk dat wonen, natuur en recreatie samenkomen. Zo kunnen onze bewoners wandelen in het bos en fietsen en werken verderop in Purmer. Een waardevol element voor de leefbaarheid van onze stad zo dichtbij.”

Deze visie lag in de zomer van 2023, gedurende een periode van 10 weken, ter inzage. Hierop zijn 95 zienswijzen binnengekomen. Naar aanleiding daarvan is er een Nota van Beantwoording zienswijzen opgesteld en is er een aantal wijzigingen in de visie doorgevoerd. Op de projectwebsite over de gebiedsvisie De Purmer staat de Nota van Beantwoording zienswijzen. Daarin is ook terug te lezen of de visie hierdoor is aangepast. De visie wordt op donderdag 11 april in de commissie Ruimte besproken. Op maandagavond 8 april heeft u de mogelijkheid om in te spreken. Op 25 april wordt de visie aan de gemeenteraad voorgelegd.