Vurige Staart

Binnen het project Vurige Staart ziet de gemeente ruimte om 287 nieuwe woningen te laten ontwikkelen. Streven is om begin 2024 de anterieure overeenkomst te ondertekenen met de projectontwikkelaar. Daarna kunnen in de loop van 2024 en 2025 de ruimtelijke procedures worden doorlopen zodat rond 2026 de bouw kan starten.

Afgelopen jaren hebben is er een concept-stedenbouwkundige visie opgesteld, die ook met de provincie is afgestemd. Dat is nodig, omdat het gebied buiten onze stadsgrenzen ligt. De provincie ziet het plan zitten en daarom worden nu verdere plannen voor het woningaanbod uitgewerkt. Hierin worden ook zaken als verkeer en de openbare ruimte meegenomen. Uitgangspunt is dat het project moet bestaan uit minimaal 30% sociale huur, 30% middeldure huur en betaalbare koop en 40% vrij in te delen. Voor het project aan de Vurige Staart is het streven om hier aan te voldoen en tenminste 100 sociale woningen te laten realiseren.

Afbeelding

Voor deze ontwikkeling is het nodig dat het bestemmingsplan wordt aangepast. De huidige eigenaren van de percelen in het plangebied hebben op hoofdlijnen overeenstemming over het plan. In het vervolgtraject worden afspraken gemaakt over de uitwerking van het plan. Onderdeel daarvan is ook hoe de partijen in gesprek gaan met de omgeving over het bouwplan. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad dan over het plan.

Omliggende ontwikkelingen

De locatie Vurige Staart staat niet op zichzelf. Zo zijn er plannen voor de ontwikkeling van de Purmer-Zuid Zuid, wordt er gewerkt aan een visie op De Purmer en aan de oostkant van Purmerend wordt de golfbaan herontwikkeld zodat ook daar woningen gebouwd kunnen worden.