Vurige Staart

Binnen het project Vurige Staart wil de gemeente zo’n 200 tot 250 nieuwe woningen ontwikkelen. Streven is om begin 2022 het bestemmingsplan ter inzage te leggen en in 2023 te starten met de bouw.

Afgelopen jaren hebben is er een concept-stedenbouwkundige visie opgesteld, die ook met de provincie is afgestemd. De provincie ziet dit plan zitten en daarom zullen verdere plannen over het woningaanbod worden uitgewerkt. Hierin worden ook zaken als verkeer en de openbare ruimte meegenomen. Uitgangspunt is dat nieuwbouwprojecten in Purmerend moeten bestaan uit minimaal 30% uit sociale huur, 30% middeldure huur en betaalbare koop en 40% vrij in te delen. Voor het project aan de Vurige Staart is het streven om hier aan te voldoen en tenminste 100 sociale woningen te laten realiseren.

Schetsontwerp van de toekomstige woningbouw Vurige Staart.
Schetsontwerp van de toekomstige woningbouw Vurige Staart. Bron: stedenbouwkundige bgsv, ontwikkelaars Linden Groep en Dreef Beheer

Planning

Voor deze ontwikkeling is het nodig dat het bestemmingsplan wordt aangepast. De huidige eigenaren van de percelen in het plangebied hebben op hoofdlijnen overeenstemming over het plan. In het vervolgtraject worden afspraken gemaakt over de uitwerking van het plan. Onderdeel daarvan is ook hoe de partijen in gesprek gaan met de omgeving over het bouwplan. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad dan over het plan.

Omliggende ontwikkelingen

De locatie Vurige Staart staat niet op zichzelf. Zo zijn er plannen voor de ontwikkeling van de Purmer-Zuid Zuid, wordt er gewerkt aan een visie op De Purmer en aan de oostkant van Purmerend wordt een deel van de golfbaan herontwikkeld zodat ook daar woningen gebouwd kunnen worden