Commercieel vastgoed

De gemeente Purmerend is in 2021 gestart met het programma Binnenstad. Doel is om samen met de stad te komen tot een leefbaar, gezellig centrum waar je graag komt om te winkelen, te ontmoeten of te verblijven.

Afbeelding
De binnenstad van Purmerend

Het afgelopen jaar heeft iedereen die dat wilde meegedacht over de toekomst van onze binnenstad. Met deze ideeën en wensen zijn we, samen met adviesbureau DTNP, aan de slag gegaan. We hebben een visie voor de binnenstad geschreven en een concreet uitvoeringsprogramma waarin staat welke projecten we de komende jaren willen gaan uitvoeren. Op 22 december 2022 heeft de raad de visie op de binnenstad en het uitvoeringsprogramma definitief vastgesteld. Dit betekent dat we nu aan de slag zijn met de uitvoering.

Samenwerking

Om voor Purmerend te kijken welke wensen en mogelijkheden er zijn, is het doel om goed en gestructureerd samen te werken. De gemeente wil kijken welke onderwerpen en mogelijke oplossingen voor de binnenstad van Purmerend relevant kunnen zijn en passen binnen de visie en het uitvoeringsprogramma van het programma Binnenstad. Eén van de speerpunten is bijvoorbeeld om te komen tot goede samenwerkingsvormen tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, de gemeente en culturele en maatschappelijke instellingen.

Voorzitter

Frits Dix

Penningmeester

Joost Brugman

Secretaris

Trudy Eikenboom – Straathof

Algemeen bestuurslid

Ron Vendrig
Saskia Wals
Ton Knook

Samenwerking commercieel vastgoedeigenaren binnenstad voorlopig van de baan

In navolging van de ondernemers uit de binnenstad en de Koemarkt (verlening), die zich beide per 1 januari 2023 hebben verenigd in een bedrijveninvesteringszone (BIZ), is ook een groep vastgoedeigenaren (= BIZ bestuur in oprichting) uit de Purmerendse binnenstad aan de slag gegaan met het verkennen van de mogelijkheden van een BIZ. Tussen 8 november en 6 december 2023 is er een stemming geweest onder alle commercieel vastgoedeigenaren. Met 47% van de stemmen vóór de invoering van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Vastgoed Purmerend Binnenstad is er onvoldoende draagvlak om de BIZ op te richten. Ondanks de inspanningen en het enthousiasme van de initiatiefnemers waren er te weinig stemmen om tot een samenwerkingsverband te komen. Wethouder Pascal Verkroost (Binnenstad): “Zonde dat deze BIZ op dit moment niet van de grond komt. Het was een mooie aanvulling geweest op de samenwerking met de BIZ Binnenstad en BIZ Koemarkt. Met wie wij al nauw samenwerken aan de ontwikkeling van de binnenstad als gezellige huiskamer van Purmerend en regio.” Verkroost wil ondanks de uitslag het oprichtingsbestuur en de ambassadeurs bedanken voor hun inzet en benadrukt dat de gemeente vasthoudt aan de ambities voor een levendige binnenstad. "We blijven met alle partijen werken om het gebied aantrekkelijk te maken én houden'', aldus Verkroost. Samen wordt met het BIZ Vastgoed Purmerend Binnenstad i.o. en de ambassadeurs bekeken of er andere samenwerkingsvormen mogelijk zijn.

Wilt u informatie ontvangen over de bijeenkomsten vastgoedeigenaren 2023 ? Stuur dan een mail naar programmabinnenstad@purmerend.nl

Afbeelding

Het Programma Binnenstad wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partners zoals de provincie Noord-Holland.

Het opzetten en versterken van de samenwerking tussen de vastgoedeigenaren onderling en met andere partijen als ook het onderzoek welke samenwerkingsvorm hiervoor het meest geschikt is mede mogelijk gemaakt met behulp van de subsidie “Uitvoeringsregeling toekomstbestendige winkelgebieden” van de provincie Noord-Holland.