Tarwestraat

Aan de achterzijde van de woningen van de Tarwestraat 3-43E liggen de voormalige schooltuinen. We zijn van plan om op deze locatie woningen voor ouderen te bouwen.

Wat wordt er gebouwd?

We zijn van plan om op de locatie maximaal 26 woningen te bouwen bedoeld voor ouderen. Zo kunnen ouderen in de wijk hier ook blijven wonen als ze niet meer in een eengezinswoning willen of kunnen wonen. De woningen worden maximaal 3 lagen hoog en komen zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing af te staan, zoals met de buurt in een eerder stadium besproken.

Tijdlijn

  • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
  • 18 november 2019 - De plannen zijn verder uitgewerkt en aan omwonenden gepresenteerd.
  • Eind november 2020 heeft de gemeente een nieuwsbrief naar omwonenden gestuurd met daarin de laatste ontwikkelingen. Ook gaf projectleider Lennart Schuijt in een video een toelichting op het aangepaste ontwerp.
  • Januari 2021 - De vragen en opmerkingen die omwonenden gesteld hebben via de e-mail en tijdens de digitale bijeenkomsten op 7 en 8 december 2020, zijn beantwoord.
  • Op 28 januari 2021 heeft wethouder Thijs Kroese een aantal omwonenden online een toelichting gegeven over de wens van het college om te gaan voor sociale huurwoningen. Direct omwonenden konden hun voorkeur doorgeven voor sociale huur of koop. 10 huishoudens hebben gestemd, waarvan 6 een voorkeur hadden voor koop en 4 voor huur. Het college adviseert de raad om te kiezen voor sociale huur, omdat in die sector de druk het hoogst is. Op de BOL-locaties waar sociale huur passend is, heeft dat de voorkeur en bijna 80% van de woningen op alle BOL-locaties wordt dan ook sociaal. Bovendien kan alleen bij sociale huurwoningen vastgelegd worden dat de woningen ook op langere termijn beschikbaar blijven voor de doelgroep 55+. Dit type woningen is er niet veel in de Purmer-Noord, waardoor 55-plussers de wijk eerder verlaten. Op deze plek, dicht bij voorzieningen en openbaar vervoer, vindt het college het belangrijk om woningen voor deze doelgroep te realiseren.
  • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari 2021 konden omwonenden inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties. De Tarwestraat is hier onderdeel van.
  • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Momenteel wordt daarom de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen. We zijn met Intermaris in gesprek over hoe de buurt wordt betrokken bij de vervolgstappen.
  • Tijdens een bewonersavond op 27 juni heeft Intermaris het voorlopig ontwerp gepresenteerd voor het gebouw, en liet de gemeente het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte zien. Omwonenden konden reageren op de plannen, ook na afloop nog per mail. In het najaar organiseren de gemeente en Intermaris opnieuw een avond om te laten zien hoe de reacties in het definitief ontwerp verwerkt zijn.

Bestemmingsplan

Het wijzigen van het bestemmingsplan is ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van maandag 27 juni tot en met maandag 8 augustus 2022. Omwonenden en andere belanghebbenden konden in die periode op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.

Afbeelding van het stappenplan met de onderdelen participatie, besluitvorming, planvorming en inspraak.

Onderzoeken

Voor dit gebied zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van archeologie, natuurwaarden, waterkering, verkeer en stikstof. Op de pagina Onderzoeken leest u de samenvattingen. Bij veel onderzoeken horen pdf-rapporten. Wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Vragen?

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.