Torenmolen 9

De voormalige locatie van de montessorischool is in gebruik als tijdelijke huisvesting voor leerlingen van basisschool de KlimOp en door de Blauwe Zon. Daarnaast krijgen dit schooljaar 8 klassen met gevluchte kinderen uit Oekraïne tijdelijk les op deze locatie.

Wat wordt er gebouwd?

De gemeente is van plan om het oude schoolgebouw te slopen wanneer de KlimOp en de Blauwe Zon (dagbehandeling voor autistische kinderen) geen gebruik meer hoeven te maken van het pand. Daarbij wordt de maatschappelijke bestemming gewijzigd waardoor we 40 woningen kunnen bouwen.

Daarnaast ligt aan de ontsluitingsweg een kinderdagverblijf van Wooncompagnie. De gemeente gaat in overleg met Wooncompagnie onderzoeken of het kinderdagverblijf ook kan worden meegenomen in deze herontwikkeling.

Onderzoeken

Voor dit gebied zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van archeologie, natuurwaarden, waterkering, verkeer en stikstof. Op de pagina Onderzoeken leest u de samenvattingen. Bij veel onderzoeken horen pdf-rapporten.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur ons dan een e-mail.

Tijdlijn

In deze tijdlijn ziet u welke stappen al genomen zijn in dit project en wat er nog gaat gebeuren de komende tijd.

 • Collegebesluit. In de raadsvergadering van 26 september 2019 stemde de gemeenteraad in met de plannen voor deze locatie.
 • Op 12 december 2019 was er een bewonersavond. Tijdens deze avond zijn verschillende varianten getoond en besproken met de bewoners.
 • Officieel inspraakmoment: ontwikkelplan besproken in de commissie SOB.
 • Raadsbesluit: de raad heeft besloten met welke ontwikkellocaties we verder gingen, om hoeveel woningen het gaat en hoe het participatieproces eruit moet zien.
 • Op 21 september 2020 is opnieuw een digitale bewonersavond geweest.
 • Op 26 november 2020 zijn de vragen beantwoord die omwonenden stelden tijdens de bewonersavond in september.
 • Officieel inspraakmoment: we hebben de uitkomsten van de bewonersavond besproken in de commissie SOB (tegenwoordig noemen we dit de Commissie Ruimte) en een schetsontwerp voorgelegd. Op woensdag 3 en donderdag 11 februari 2021 konden omwonenden inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB).
 • Op donderdag 4 maart 2021 besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties. De Torenmolen is hier ook onderdeel van.
 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Daarna kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen.
 • Het wijzigen van het bestemmingsplan is een beslissing van de gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage vanaf maandag 29 augustus tot en met maandag 10 oktober 2022. Omwonenden en andere belanghebbenden konden op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
 • Bespreken voorstel bestemmingsplan herziening in commissie Ruimte. Deze bespreking vindt plaats op 23 maart 2023.

Volgende (mogelijke) stappen in het proces

 • Vaststellen bestemmingsplan herziening in raad.
 • Mogelijkheid tot beroep Raad van State.
 • Uitspraak Raad van State.