Vervangen riolering Rijnstraat en omgeving

In de Rijnstraat en omgeving gaan we de riolering vervangen. Daarna gaan we de wijk in dit gebied opnieuw inrichten.

Bewonersbijeenkomst rioolvervanging en herinrichting Rijnstraat en omgeving

Op 25 september 2023 organiseren we een bewonersavond in de Taborkerk en presenteren we het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte. Aansluitend op de presentatie vindt een informatiemarkt plaats waar we met u als bewoner en/of belanghebbende in gesprek gaan over het ontwerp. Uw input en op- of aanmerkingen zijn hierbij belangrijk. De gemeente Purmerend, Proeftuin Gasvrij, wijkmanager Jeffrey Bentvelzen en Intermaris zijn ook aanwezig bij deze informatiemarkt. Na deze informatiemarkt gaat het projectteam aan de slag om te kijken en te beoordelen of het mogelijk is uw input te verwerken in het definitieve ontwerp. Tijdens een tweede bewonersavond geven we een toelichting op het definitieve ontwerp en informeren we u over wat we met de input vanuit de omgeving hebben gedaan. De datum voor deze tweede bijeenkomst is nog niet bekend.

Komt u ook?

U bent van harte welkom op maandag 25 september 2023. Locatie: in de grote zaal van de Taborkerk, ingang aan de Van Goor Hinlopenstraat.

Tijd & programma
18.45 uur: inloop
19.00 uur: welkom en presentatie door Loes van der Laan (gemeente Purmerend)
Presentatie voorlopig ontwerp
19.30 uur: informatiemarkt
Aan diverse tafels kunt u in gesprek gaan en uw vragen over het voorlopig ontwerp stellen.
21.00 uur: afsluiting (of eerder als er geen vragen meer zijn).

Na de bewonersavond wordt het voorlopig ontwerp voor de herinrichting op de website geplaatst. Heeft u moeite met het lezen van het voorlopig ontwerp neem dan per e-mail contact met ons op of bel omgevingsmanager Loes van der Laan via het algemene telefoonnummer 0299 452 452.

Werk in de buurt

Voor of tijdens de werkzaamheden om het riool te vervangen legt KPN glasvezel aan, vernieuwt PWN de waterleiding en verricht Liander onderhoud aan het gas- en elektranetwerk.

Heeft u vragen?

Neem contact op met: