Vervangen riolering Rivierenlaan

De gemeente is begonnen met de werkzaamheden in het deelgebied Rivierenlaan. Na het vervangen van het riool wordt de wijk in dit deelgebied opnieuw ingericht.

We zijn gestart in de Rivierenlaan, Flevostraat en omgeving!

Maandag 20 maart 2023 was het zover: de werkzaamheden voor de vervanging van het riool en de herinrichting in de wijk gaan van start!

Aannemer Dura Vermeer heeft de wijk in 19 fases verdeeld. Zo blijft de wijk bereikbaar en prettig om te wonen tijdens de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

  • Het verwijderen van de huidige riolering en aanbrengen van een nieuw rioolstelsel.
  • Het opbreken van oude en het aanbrengen van nieuwe verharding.
  • Het kappen en nieuw aanplanten van bomen.
  • Aanbrengen van nieuwe groenvoorzieningen.
  • Aanbrengen van de openbare verlichting.

Planning en fasering

We starten met de werkzaamheden van fase 1. Voor deze werkzaamheden zijn ongeveer 8 weken nodig. Het kan voorkomen dat we de planning vanwege het weer of onvoorziene zaken aan moeten passen. Als dat het geval is, ontvangt u hier bericht over.

Afbeelding

Fase 1: Flevostraat vanaf de rotonde met de Doctor J.M. den Uyllaan tot voorbij de Spaarnestraat

Meer informatie

Heeft u vragen over het ontwerp, dan kunt u contact opnemen met Loes van der Laan, omgevingsmanager van de gemeente. Zij is bereikbaar via e-mail of via het telefoonnummer 0299 452 452.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Linda Neeft, omgevingsmanager van Dura Vermeer. Zij is bereikbaar per e-mail of via telefoonnummer 06 1089 6444.

We zijn sinds 14 maart 2022 met omwonenden in gesprek. Tijdens een eerste bewonersavond in de Taborkerk spraken wij met een aantal bewoners over de herinrichting.

Op donderdag 31 maart organiseerden wij een tweede bewonersavond en gingen met bewoners in gesprek over het voorontwerp. Daarbij hebben we gesproken over wat er nodig is om er een definitief ontwerp van te maken.

Op 25 april vond de 3e bewonersavond van deelgebied Rivierenlaan plaats. Het projectteam presenteerde het definitieve ontwerp aan de bewoners die aanwezig waren. We kijken terug op een geslaagde bewonersavond waar ongeveer 40 mensen aanwezig waren. De meeste mensen reageerden positief op het definitieve ontwerp, het gemiddelde cijfer dat werd gegeven door de aanwezigen is een 7,3. Alle ontvangen opmerkingen zijn voorzien van een reactie.

  • Liander gas start in de week van 11 april met de werkzaamheden. Deze duren ongeveer 14 weken en vinden overdag plaats tussen 7.00 en 16.00 uur. Het bedrijf Stam & Co voert de werkzaamheden uit. Zij starten in de Flevostraat en eindigen in de Rivierenlaan. In de Spuistraat worden door Liander gas geen werkzaamheden uitgevoerd.
  • PWN start in de week van 18 april met de werkzaamheden. Deze duren ongeveer 8 weken en vinden overdag plaats tussen 7.00 en 16.00 uur. Het bedrijf van Baarsen voert de werkzaamheden uit. Zij werken vanaf de rotonde in de Den Uyllaan richting de aansluiting met de Burgemeester D. Kooimanweg. Vervolgens gaat PWN in de periode van eind mei tot midden juni in de Spaarnestraat, Schiestraat, de Vlietstraat en een stukje van de Rivierenlaan aan het werk. In de Spuistraat gaat PWN geen werkzaamheden uitvoeren.
  • Liander elektra start begin juni met de werkzaamheden. Deze duren ongeveer 9 weken en vinden overdag plaats tussen 7.00 en 16.00 uur. Het bedrijf Stam & Co voert de werkzaamheden uit. Zij starten in de oostelijke helft van de Rivierenlaan en de Flevostraat en eindigen in de Spaarnestraat.
  • Vanaf midden april worden de persleidingen in de Rivierenlaan vervangen. De direct aanwonenden ontvangen een bewonersbrief voordat de werkzaamheden starten.

Dinsdagavond 17 januari 2023 vond een bewonersavond plaats in de grote zaal van de Taborkerk. Het doel van deze avond was om bewoners en belanghebbenden te informeren over de planning en werkzaamheden van de vervanging van het riool en de herinrichting van de wijk Rivierenlaan, Flevostraat en omgeving. We verwachten dat we in de loop van maart 2023 daadwerkelijk gaan beginnen met de werkzaamheden.

Na de uitleg van aannemer Dura Vermeer en de Hanselman Groep over de bouwkundige vooropnamen konden de 65 aanwezigen persoonlijk vragen stellen aan deze bedrijven. Het pdf-bestand van de presentatie van deze avond kunt u per e-mail opvragen. De bewonersbrief met daarin de aankondiging van de start van de werkzaamheden ontvangt iedere bewoner in dit deelgebied binnenkort per post.

Heeft u moeite met het lezen van het definitieve ontwerp neem dan contact met ons op via riooloverwhere@purmerend.nl of bel omgevingsmanager Loes van der Laan via het algemene telefoonnummer 0299 452 452.

Heeft u vragen?

Neem contact op met omgevingsmanager Loes van der Laan:

Op de hoogte via de BouwApp

U kunt dit project volgen via de BouwApp. In de BouwApp vindt u de meest recente planning en nieuws over het project. Ook kunt u ervoor kiezen meldingen te ontvangen. Hiermee herinneren wij u eraan dat bijvoorbeeld de straat wordt afgesloten en dat u uw auto nog moet verzetten.

Download de BouwApp