Tijdlijn Visie van Noord- en Westbeemster

In onderstaande tijdlijn leest u hoe de Visie van Noord- en Westbeemster tot stand is gekomen.

Wat gebeurde er in 2021?

  • 12 oktober 2021: De gemeenteraad van Beemster heeft op 12 oktober 2021 de Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster op 12 oktober 2021 vastgesteld. De visie beschrijft de ambities voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de dorpen en geeft de kaders aan om deze te realiseren.
  • 21 september: De Dorpsontwikkelingsvisie en de Nota van Inspraak staan op 21 september 2021 op de agenda van de raadscommissie.
  • 31 augustus 2021: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2021 ingestemd met het raadsvoorstel en de Nota van Inspraak voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster. Dit betekent dat de Dorpsontwikkelingsvisie en de Nota van Inspraak op 21 september 2021 op de agenda van de raadscommissie staan.
  • Van 21 juni tot en met 2 augustus 2021 zijn inwoners en belanghebbenden in de gelegenheid om een inspraakreactie op de concept Dorpsontwikkelingsvisie te geven.
  • 26 januari 2021: In de Nota van Uitgangspunten staan de onderwerpen, trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de dorpsontwikkelingsvisie.

Wat gebeurde er in 2020?

  • 27 oktober 2020: Alle huishoudens van Noordbeemster en Westbeemster ontvangen een brief met uitnodiging om hun idee├źn voor hun dorp in te zenden.
  • 1 september 2020: Gemeenteraad stelt plan van aanpak Dorpsontwikkelingsvisie Noord- en Westbeemster vast. In het Plan van aanpak is te lezen hoe de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand gaat komen.