Visie van Beemster

De Dorpsontwikkelingsvisie geeft de ontwikkelrichtingen voor Beemster weer die tot 2040 noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn.