Tijdelijke woningen

Tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente, die om wat voor reden dan ook binnen een korte periode tijdelijke huisvesting nodig hebben.

In het eerste kwartaal van 2024 komen er 42 nieuwe woningen bij aan de Waterlandlaan 252 (locatie voormalig politiebureau). Van deze woningen worden 21 woningen toegewezen aan Purmerenders die alleenstaande ouder zijn en minimaal 40% van de tijd zorgen voor maximaal 2 minderjarige kinderen. Op het moment dat er een woning vrij komt, wordt uit de totale lijst met aanmeldingen een nieuwe bewoner geloot. U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden om mee te loten voor een tijdelijke woning.

Handig om te weten

 • De woningen zijn bestemd voor Purmerenders die alleenstaande ouders zijn die minimaal 40% van de tijd voor maximaal 2 minderjarige kinderen zorgen.
 • De woning heeft 1 slaapkamer en is ongeveer 40 m². Hierdoor is het niet mogelijk om hier met meer dan 2 kinderen te wonen.
 • Er mogen maximaal 1 volwassene en 2 minderenjarige kinderen worden ingeschreven op het adres.
 • De huurprijs is € 650,- per maand, excl. servicekosten.
 • Het huurcontract is voor de duur van de omgevingsvergunning (ongeveer 10 jaar).
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een woonplek na deze periode.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Roken in de woning is niet toegestaan.
 • Er is voldoende parkeergelegenheid bij de locatie.

Aanmelden

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden om mee te loten voor een tijdelijke woning. U komt alleen voor loting in aanmerking, als u:

 • Een woning nodig heeft;
 • Minimaal 6 maanden inwoner van Purmerend bent;
 • De financiële mogelijkheid heeft om zelfstandig te kunnen wonen;
 • Geen overlast geeft.

Inwoners krijgen voorrang als zij een sociale, maatschappelijk of economische binding hebben met Purmerend en/of een functie heeft met maatschappelijke betrokkenheid, zoals in het onderwijs of de zorg.

Bekend bij AOP of Wmo?

Heeft u met spoed een woning nodig en bent u ingeschreven bij het Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) of bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Neem in dan contact op met uw contactpersoon bij het AOP of de Wmo.

Informatie voor zorgverleners

Er zijn in Purmerend in totaal 200 tijdelijke woningen geplaatst. Van deze woningen wordt 70% direct toegewezen door de gemeente. Deze woningen zijn voor kandidaten die, op basis van maatwerk, een woning toegewezen krijgen. Dit kan gaan om:

 • Mensen die beschikken over een urgentieverklaring.
 • Mensen die uitstromen uit wonen op maat (Casa 24, AOP, Beschermd Woonvorm etcetera).
 • Mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.

Dit gaat niet om mensen:

 • Die overlast geven.
 • Met een zware zorgvraag.
 • Met fysieke beperking.
 • Met inwonende kinderen.

Voor het aanmelden van iemand die volgens u in aanmerking komt voor direct toewijzen van een tijdelijke woning, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Wmo-loket.

LET OP! Voor de woningen aan de Waterlandlaan geld dat deze alleen toegewezen worden middels loting.

Vragen en antwoorden over de tijdelijke woningen

Bekijk de vragen en antwoorden over de tijdelijke woningen in gemeente Purmerend.