Wijzigingen in het woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Wat verandert er voor jeugdigen die jeugdhulp krijgen van gemeente Purmerend?

Voor de meeste jeugdigen in onze gemeente verandert er niks. Daarvoor blijven wij als gemeente Purmerend verantwoordelijk. Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente verantwoordelijk. De inhoudelijke zorg die een jeugdige ontvangt, verandert niet. Ook blijft de jeugdige bij dezelfde zorgprofessional.

U ontvangt een brief als er iets verandert

Als een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, laten wij dat voor het einde van het jaar (2021) persoonlijk aan de ouders of wettelijke verzorgers en/of de jeugdige weten. U ontvangt dan een brief met naam van de contactpersoon bij de nieuwe gemeente. Daarnaast zorgen wij voor een een goede overdracht.

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt voor iedereen die jeugdhulp nodig heeft, dus ook voor de jeugdigen die dit nu al krijgen.

  • Op dit moment wordt voor de vaststelling van het woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar in welke gemeente de jeugdige stond ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP), direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.

De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt uw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor uw kind geldt, dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd voor het einde van 2021.

Het eventuele dossier wordt met veel aandacht overgedragen aan uw contactpersoon van de nieuwe gemeente.

Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe hulp nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.

Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij de onze gemeente. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente (indien voor u van toepassing).

Zie ook