Jeugdhulp

Maakt u zich zorgen over uw kind? Of heeft u zorgen over iemand anders, die jonger is dan 23 jaar? Heeft u een vraag over bijvoorbeeld opvoeden? Of heb jij als jongere vragen? Er is vaak hulp dichtbij beschikbaar.

Elke wijk in Purmerend en Beemster heeft een eigen jeugdoverleg. Voor advies en hulp dichtbij huis kunnen ouders en vakmensen hier terecht. Het jeugdoverleg bestaat uit verschillende samenwerkende organisaties die deze jeugdhulp bieden. Het jeugdoverleg kan u bijvoorbeeld helpen om uw behoeften duidelijk te krijgen en kan u advies geven over welke jeugdhulp er beschikbaar is.

Via de huisarts, school, het consultatiebureau en ook via het Loket Jeugd kunt u terecht bij het jeugdoverleg.

Als de hulpvraag (uw behoeften) ingewikkelder is en er tijdelijk of extra speciale hulp nodig is, wordt de hulpvraag opgepakt door het Loket Jeugd. Het Loket Jeugd is er voor iedereen die te maken heeft met jongeren onder de 23 jaar. Alle ouders, leerkrachten en werknemers van een zorginstelling kunnen hier terecht voor vragen.

De medewerkers van Loket Jeugd denken met u mee over de mogelijkheden voor zorg en hulp; dichtbij als het kan en met professionele hulp als dat nodig is. Zij werken niet alleen op het stadhuis, maar zijn ook te vinden in de verschillende wijken van Purmerend en Beemster. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huisarts en op scholen. De medewerkers van Loket Jeugd bepalen samen met u óf en zo ja welke vorm van professionele specialistische jeugdhulp nodig is. U krijgt 1 contactpersoon.

Opstellen plan

Er wordt samen met u en anderen uit de omgeving van het kind (denk aan de school en de huisarts) een plan gemaakt waarin wordt bepaald welke ondersteuning er nodig is en aan welke doelen er gewerkt zal worden. Wanneer specialistische jeugdhulp nodig is, kunt u gebruikmaken van de (voor u gratis) zorg die door de gemeente is ingekocht. Een overzicht vindt u op Beschikbaarheidswijzer.

Uw contactpersoon bij Loket Jeugd zoekt samen met u naar een geschikte zorgaanbieder. Deze medewerker blijft uw contactpersoon bij het proces vanaf start tot eind. De medewerker van Loket Jeugd werkt hiervoor samen met verschillende organisaties en instellingen zoals het onderwijs, (jeugd)zorginstellingen, huisartsen, specialisten en jeugdartsen, maar ook met vrijwilligersorganisaties.

Gezinnen waar meerdere problemen spelen en waar sprake is van onveiligheid of geweld kunnen in aanmerking komen voor preventieve jeugdbescherming. Dit wordt aangeboden door een speciaal team binnen het Loket Jeugd. Deze medewerkers bieden intensieve ondersteuning in een gezin. Zij zijn tijdelijk (maximaal 1 jaar) betrokken bij het gezin.

Het doel is om samen met de ouders, het kind en hulporganisaties een gezinsplan op te stellen, om het geweld en/of de onveiligheid te stoppen op een manier dat het gezin de controle kan terugvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team preventieve jeugdbescherming via jeugdpreventie@purmerend.nl Zij nemen dan zo snel mogelijk per email of telefonisch contact met u op.

Jongeren, kinderen en ouders die met jeugdhulp te maken krijgen, kunnen veel vragen hebben. Of klachten. De vertrouwenspersonen van het de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) kunnen die vragen beantwoorden.

  • Een vertrouwenspersoon van het AKJ helpt bij het bespreekbaar maken van een probleem of klacht en bij het voorbereiden of indienen van een klacht.
  • Het AKJ is een onafhankelijke organisatie, dus ook onafhankelijk van de gemeente en van de jeugdhulpaanbieders.
  • Hulp van het AKJ is altijd gratis.

Meer informatie vindt u op de website van het AKJ.

Vindt u het moeilijk om hulp aan te vragen? Of wilt u graag dat er iemand aanwezig is bij de gesprekken met het Loket Jeugd of hulpverlening? Dan kunt u gratis ondersteuning krijgen. MEE Amstel en Zaan biedt deze ondersteuning. Dit is een onafhankelijke organisatie.

Een cliënt ondersteuner kan u helpen met allerlei zaken bij de gemeente en zorg. Bijvoorbeeld:

  • Als u het moeilijk vindt om formulieren in te vullen.
  • Bij het maken van bezwaar.
  • Bij het maken van keuzes.
  • Bij het opstellen van een familiegroepsplan of een plan voor een persoonsgebonden budget.

Een cliëntondersteuner geeft informatie en advies over zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

U bereikt MEE Amstel en Zaan via het algemene telefoonnummer (0299) 748 125. De cliëntondersteuners werken vanuit een wijkteam bij u in de buurt. Kijk ook op de website van Mee Amstel en Zaan.

Voor jongeren en hun ouders is het mogelijk om mee te denken en helpen bij het lokale beleid en de uitvoering van de Jeugdwet. ‘Meepraten over hulp en ondersteuning’ is een nieuwe vorm. De gemeente wil graag (beter) weten wat nu goed gaat, maar vooral ook wat beter kan.

Op verschillende manieren wordt de inbreng van jongeren en/of ouders opgehaald. Jaarlijks voert de gemeente het cliëntervaringsonderzoek uit met als doel de kwaliteit en van de jeugdhulp te verbeteren. Ook is er in de gemeente een Adviesraad Sociaal Domein.

Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente, een bestuurder of medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Als u zich aanmeldt bij het Loket Jeugd voor hulp of ondersteuning, dan heeft de medewerker van het Loket Jeugd gegevens van u nodig. De medewerker gebruikt deze gegevens om u goed te kunnen helpen. U heeft het recht om deze gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te vernietigen.

Recht op inzage

U mag weten welke informatie het Loket Jeugd over u verzamelt. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien of hier een afschrift van te krijgen. In uw dossier staat waar de informatie vandaan komt en met wie deze is gedeeld. Als de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze aan te passen of aan te vullen. U heeft ook recht op afscherming of verwijdering van bepaalde gegevens.

U kunt het Loket Jeugd op de volgende manier bereiken:

  • Door te bellen met telefoonnummer 0299 452 550. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur.
  • Door een e-mail te sturen naar loketjeugd@purmerend.nl.