Nieuwsoverzicht

Anne uit Wheermolen is 500e zwerfvuilraper

De afgelopen jaren wordt het steeds populairder onder inwoners om in de eigen omgeving zwerfafval op te ruimen. Inmiddels zijn in de gemeente Purmerend 500 van deze vrijwilligers actief. Nummer 500 is de Purmerendse Anne Langedijk uit Wheermolen.

Vraag het mantelzorgcompliment 2022 aan

Inwoners van Purmerend die al langere tijd mantelzorg krijgen van iemand uit hun omgeving, kunnen vanaf 1 april het mantelzorgcompliment aanvragen. Met het mantelzorgcompliment wil de gemeente Purmerend haar waardering uitspreken voor het werk dat mantelzorgers verrichten.

Tulpenparade in het teken van een groene toekomst

De jaarlijkse tulpenparade is er weer. Een route van kleurige tulpenbakken om te fietsen of wandelen. Vorig jaar leidde de route langs de geschiedenis van Purmerend en Beemster. Dit jaar staat in het teken van de toekomst van onze stad. Getekend door de toekomstige generatie.

40 tijdelijke woningen als overbrugging in aanpak opvang Oekraïners

De gemeente Purmerend zoekt naar meer opvangmogelijkheden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Naast het BurgGolf hotel en het gemeentehuis in Middenbeemster, zoekt het college naar een overbruggingslocatie voor de komende maanden. Deze overbruggingslocatie is nodig om de langeretermijn mogelijkheden te onderzoeken en realiseren. Daarom stelt het college voor om een blok van 40 van de 108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan te reserveren voor Oekraïense vluchtelingen. Het gaat naar verwachting om een periode van 4 tot 8 maanden. Dit betekent dat er na die periode in deze woningen weer spoedzoekers kunnen wonen. De andere woningen blijven voor spoedzoekers beschikbaar. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op woensdag 6 april 2022. 

Voorstelling 'Rijk in je Hart' startschot Week van het Geld

Maandag 28 maart is de Week van het Geld in Purmerend begonnen met de voorstelling 'Rijk in je Hart' op de Vrije School Waterland. Wethouder Mario Hegger was aanwezig bij de aftrap. Tijdens de Week van het Geld zijn er activiteiten om kinderen en jongeren te leren hoe ze met geld om moeten gaan.

Denk mee over de toekomst van de Purmer

De gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Waterland werken sinds de zomer 2021 samen aan een omgevingsvisie voor de Purmer. Deze visie geeft in grote lijnen de ontwikkeling aan van de Purmer tot 2040.

Burgemeester Don Bijl: "Uw betrokkenheid en hulp maken mij trots"

Ondanks voorzichtige vredesgesprekken blijven we de verwoestende beelden uit Oekraïne zien. Meer mensen bereiken vanuit oorlogsgebied ons land, op zoek naar een veilige plek voor hunzelf en hun kinderen. Het zal je overkomen: geen tijd om je spullen te pakken en alles achter te moeten laten.

Colleges Zaanstreek-Waterland stellen gezamenlijke detailhandelsvisie vast

De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad hebben de regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland vastgesteld. In deze visie zijn de belangrijkste speerpunten voor de detailhandel geformuleerd waar de regio zich de komende 5 jaar op gaat focussen.