Nieuwsoverzicht

'Door samenwerking kan synergie ontstaan'

De belangstelling voor Baanstee Noord in Purmerend houdt al jaren aan. En nog steeds – met slechts een paar hectare te gaan – melden zich nieuwe bedrijven aan. Mario Hegger, locoburgemeester en wethouder Economische Zaken, kijkt daarom verder dan Purmerend. ‘Het is belangrijk dat er voor nieuwe bedrijven ruimte blijft om te vestigen. Zo behouden we de werkgelegenheid voor de regio.’

Modder Kraamverhuur verhuist van binnenstad naar Baanstee Noord

Bijna 100 jaar terug begon familiebedrijf Modder Kraamverhuur met een kroeg en 10 marktkramen in het centrum van Purmerend. Na jaren van groei verhuurt het bedrijf van Erik en Paul Modder meer dan honderd marktkramen aan weekmarken en evenementen in de regio. Daar hoort ook een grotere opslagruimte bij op Baanstee Noord.

Vaststellen structuurvisie Waterlandkwartier brengt uitvoering plannen stap dichterbij

Het college stelt de raad voor om de structuurvisie voor het Waterlandkwartier definitief vast te stellen. De commissie Ruimte bespreekt dit voorstel op 19 mei. De commissie bekijkt dan onder andere de 7 inspraakreacties die zijn ontvangen toen het ontwerp-structuurvisie ter inzage lag. Deze zijn door het college inhoudelijk beoordeeld en bevatten geen aanleiding tot wijzigingen.

Luchtfoto centrum Purmerend

Verscherpte regels en controle bij woningsplitsing en kamerverhuur

Om de woningvoorraad en leefbaarheid te beschermen en te reguleren heeft de gemeente de regels voor kamerverhuur (omzetting) en het bouwkundig splitsen van woningen (woningvorming) aangescherpt. Het gaat om regels die (geluids)overlast in en om woningen moeten voorkomen en de woonkwaliteit verhogen. Ook is er nu een overgangsrecht, een redelijke termijn waarbinnen de al eerder gesplitste woningen en kamerverhuur aan de vergunningplicht moeten voldoen.

afbeelding man in rolstoel en vrouw

Vraag het mantelzorgcompliment 2022 aan

Inwoners van Purmerend die al langere tijd mantelzorg krijgen van iemand uit hun omgeving, kunnen vanaf 1 april het mantelzorgcompliment aanvragen. Met het mantelzorgcompliment wil de gemeente Purmerend haar waardering uitspreken voor het werk dat mantelzorgers verrichten.

Nieuwe busremise op Baanstee Noord

Er komt een nieuwe busremise op Baanstee Noord. Op kavel 18 wordt bijna 3,8 hectare grond ingericht voor de nieuwe busremise. Eind 2021 is begonnen met het bouwrijp maken van de kavel, op een duurzame manier.