Nieuwsoverzicht

Ruim 100 cliënten over naar nieuwe zorgaanbieder Wmo

Ruim 100 cliënten met huishoudelijke en ambulante ondersteuning van Stichting Simetri ontvangen vandaag een brief dat de gemeente het contract met deze zorgaanbieder opzegt. Al enige tijd bereiken diverse klachten de gemeente over de dienstverlening van de zorgaanbieder. Na zorgvuldig onderzoek is besloten het contract op te zeggen.

Regioplan Zaanstreek-Waterland een feit

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het ministerie van VWS heeft hiervoor afspraken gemaakt met een groot aantal partijen in de zorg, onder meer de ziekenhuizen, huisartsen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Daarom maakten zorgpartijen en gemeenten samen het Regioplan Zaanstreek-Waterland.