Nieuwsoverzicht

Kinderen uit Beemster maken kennis met kunst, cultuur en sport in De Kloek

Alle Beemster schoolkinderen, meer dan 1000, hebben deze week kennisgemaakt met sport, kunst en cultuur uit de gemeente in een speciale editie van Lente Wonderland in sporthal De Kloek. Dit evenement was eerder in de winter opgetuigd, maar door corona afgeblazen. Nu dus in de lente tijdens schooltijd. Naast Spurd, MSW en Wherelant hebben ook andere lokale verenigingen deelgenomen en kinderen laten proeven van culturele activiteiten en sporten.

Een manier om samen bezig te zijn, elkaar te ontmoeten en de verbinding te hebben tussen kinderen en iets doen wat ze leuk vinden of willen proberen.

Vaststellen structuurvisie Waterlandkwartier brengt uitvoering plannen stap dichterbij

Het college stelt de raad voor om de structuurvisie voor het Waterlandkwartier definitief vast te stellen. De commissie Ruimte bespreekt dit voorstel op 19 mei. De commissie bekijkt dan onder andere de 7 inspraakreacties die zijn ontvangen toen het ontwerp-structuurvisie ter inzage lag. Deze zijn door het college inhoudelijk beoordeeld en bevatten geen aanleiding tot wijzigingen. 

15 sloopwoningen Intermaris voor Oekraïense gezinnen

De gemeente en woningcorporatie Intermaris werken samen met de buurt aan een nieuw Wheermolen-Oost. De komende 10 jaar komen hier z’n 1.000 nieuwe woningen. Flats worden gerenoveerd en we knappen de buitenruimte op. De huurwoningen van Intermaris in de Boeierstraat, Pluutstraat, Schokkerstaat worden in 2025  gesloopt en maken plaats voor nieuwe appartementen. Buurtbewoners worden bij die plannen betrokken. Tot die tijd zijn de woningen tijdelijk verhuurd.

Werkgroep Vergroening maakt stuk grond in Purmer-Zuid insectvriendelijk

Vrijdag 13 mei heeft wethouder Coen Lageveen de eerste meters van een stuk grond tussen de Brantjesstraat en de Westerweg in Purmer-Zuid ingezaaid. Het stuk grond van in totaal 1250 m2 is ingezaaid met een bloemenmengsel dat goed is voor bijen en andere insecten. Het initiatief komt van de Werkgroep Vergroening Purmerend, een lokale afdeling van Milieudefensie.

Eenmalige energietoeslag

Het kabinet heeft eind vorig jaar toegezegd dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag ontvangen van € 800,-. Huishoudens die de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, maar hier mogelijk wel voor in aanmerking komen, kunnen de toeslag zelf aanvragen bij de gemeente via een formulier.

Fietsevenement Doortrappen! gestart

Op vrijdagochtend 13 mei openden wethouder Mario Hegger en wethouder Harry Rotgans bij IJs- en Inlineskateclub Purmerend op ludieke wijze het fietsevenement voor ouderen Doortrappen! Op een smoothiefiets bereidden zij een verse smoothie.

Kermis Purmerend vanaf vrijdag 13 mei

Van vrijdag 13 tot en met zondag 22 mei staat de kermis in het centrum, op de Koemarkt, voor de Markthal, Plantsoenstraat, Schapenmarkt, Plantsoengracht, Bolwerk, Koestraat en Nieuwstraat tussen Plantsoengracht en Koestraat.