Nieuwsoverzicht

Geschilderde koe op de Koemarkt

Ludieke grondschilderingen moeten fietser op de Koemarkt van de fiets krijgen

Met het plaatsen van 3D grondschilderingen willen gemeente Purmerend en horecaondernemers op de Koemarkt aandacht vragen voor het fietsgedrag. Fietsers en brommers rijden nog te vaak door bedienend personeel en bezoekers heen en dat leidt tot gevaarlijke situaties. ‘Op de Koemarkt mag niet worden gefietst en dat willen we met deze actie op een opvallende maar ook leuke manier duidelijk maken,’ aldus wethouder Mario Hegger.

Ludieke grondschilderingen moeten fietser op de Koemarkt van de fiets krijgen

Met het plaatsen van 3D-grondschilderingen willen gemeente Purmerend en horecaondernemers op de Koemarkt aandacht vragen voor het fietsgedrag. Fietsers en brommers rijden nog te vaak door bedienend personeel en bezoekers heen en dat leidt tot gevaarlijke situaties. ‘Op de Koemarkt mag niet worden gefietst en dat willen we met deze actie op een opvallende maar ook leuke manier duidelijk maken,’ aldus wethouder Mario Hegger.

kinderen in de sporthal

Kinderen uit Beemster maken kennis met kunst, cultuur en sport in De Kloek

Alle Beemster schoolkinderen, meer dan 1000, hebben deze week kennisgemaakt met sport, kunst en cultuur uit de gemeente in een speciale editie van Lente Wonderland in sporthal De Kloek. Dit evenement was eerder in de winter opgetuigd, maar door corona afgeblazen. Nu dus in de lente tijdens schooltijd. Naast Spurd, MSW en Wherelant hebben ook andere lokale verenigingen deelgenomen en kinderen laten proeven van culturele activiteiten en sporten.

Een manier om samen bezig te zijn, elkaar te ontmoeten en de verbinding te hebben tussen kinderen en iets doen wat ze leuk vinden of willen proberen.

Vaststellen structuurvisie Waterlandkwartier brengt uitvoering plannen stap dichterbij

Het college stelt de raad voor om de structuurvisie voor het Waterlandkwartier definitief vast te stellen. De commissie Ruimte bespreekt dit voorstel op 19 mei. De commissie bekijkt dan onder andere de 7 inspraakreacties die zijn ontvangen toen het ontwerp-structuurvisie ter inzage lag. Deze zijn door het college inhoudelijk beoordeeld en bevatten geen aanleiding tot wijzigingen.

Inzaaien grond Brantjesstraat

Werkgroep Vergroening maakt stuk grond in Purmer-Zuid insectvriendelijk

Vrijdag 13 mei heeft wethouder Coen Lageveen de eerste meters van een stuk grond tussen de Brantjesstraat en de Westerweg in Purmer-Zuid ingezaaid. Het stuk grond van in totaal 1250 m2 is ingezaaid met een bloemenmengsel dat goed is voor bijen en andere insecten. Het initiatief komt van de Werkgroep Vergroening Purmerend, een lokale afdeling van Milieudefensie.