Nieuwsoverzicht

Visie sport en bewegen op De Koog

Maandagmiddag 13 februari overhandigde wethouder Hegger zijn reactie op het Visiedocument Ambitie Sport en Bewegen op De Koog. Dit document is door de sportverenigingen in het gebied en de Sportraad opgesteld.

Brug Schoolstraat afgesloten

Afsluiting bruggen

Op vrijdagmiddag 10 februari zijn er scheuren in de toog ontdekt in de brug aan de Schoolstraat in de Middenbeemster. Ook bij de Haarspitstraat in Purmerend hebben we een inspectie uitgevoerd waaruit blijkt dat we maatregelen moeten treffen.

schoolgebouw

Nieuwe opvanglocatie aan de Mercuriusweg

De gemeente Purmerend vangt op dit moment 470 Oekraïense vluchtelingen op, op diverse locaties en bij gastgezinnen. Hier worden nu het leegstaande schoolgebouw en de tijdelijke units aan de Mercuriusweg aan toegevoegd.
handen die elkaar vasthouden

Open bijeenkomst lancering Regenboog Raad Purmerend

Er komt binnenkort een Regenboog Raad die de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd zal adviseren over lhbti+ gerelateerde zaken. Hierin zullen inwoners uit Purmerend en Beemster op persoonlijke titel zitting nemen.