Nieuwsoverzicht

Terugbetaling leges AOV-pas

Inwoners van gemeente Purmerend die ooit hebben betaald voor hun vervoerspas krijgen deze kosten terug. Dat heeft het college besloten. De AOV-pas valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en hiervoor mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht. Inwoners die bekend zijn bij de gemeente ontvangen hierover een brief. De gemeente zet de fout recht, nadat eerder al was besloten de leges voor de AOV-pas direct stop te zetten.

Voormalig gemeentehuis in Middenbeemster locatie voor opvang vluchtelingen

De gemeente Purmerend gaat vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in het voormalige gemeentehuis in Middenbeemster. Er wordt op dit moment bekeken op welke manier het gemeentehuis aangepast kan worden zodat deze locatie op korte termijn in gebruik genomen kan worden. De behoefte aan opvang is groot, omdat meer mensen op de vlucht slaan naar buurlanden voor onderdak nu de oorlog in Oekraïne aanhoudt. De duur van het verblijf op deze locatie is op dit moment nog niet bekend.

Eerste locatie opvang vluchtelingen in Purmerend bekend

De gemeente Purmerend is gestart met het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne in samenwerking met BurgGolf Golfresort de Purmer. Er zijn 80 kamers beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen. De behoefte aan bedden is groot, omdat meer mensen op de vlucht slaan naar buurlanden voor onderdak nu de oorlog in Oekraïne aanhoudt. De duur van het verblijf in het hotel is nog niet bekend op dit moment.

Burgemeester Don Bijl over situatie Oekraïne

Al meer dan een week zien en horen we over de tragische ontwikkelingen in Oekraïne. De beelden maken veel emoties los. Iedereen leeft mee met de inwoners van Oekraïne die op de vlucht zijn. Soms alleen met een tas in de ene hand en hun kinderen in de andere hand. De bevolking, die achterblijft, is dapper en strijdbaar. Zij verdedigen hun land met alles wat in hun macht ligt.

Gratis zelftesten en mondkapjes voor mensen met een laag inkomen

Begin maart start de gemeente Purmerend met het verzenden van gratis corona zelftesten en mondkapjes aan mensen met een laag inkomen. Met een laag inkomen wordt bedoeld: mensen die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering, of een ander inkomen hebben op of net boven het sociaal minimum.

Voorstel sloop en kleinschalig wonen voor gezinnen locatie politiebureau naar raad

Het college ziet het meeste nut in het scenario om het politiebureau aan de Waterlandlaan 252 te slopen en tijdelijk een woonfunctie te geven nu de woningnood zo hoog is. Voor de tijdelijke invulling wordt het voorstel om kleinschalig wonen mogelijk te maken voor kleine gezinnen voor een periode van 10 jaar. Volgens het college is deze optie het meest realistisch. Het biedt de mogelijkheid om zowel inwoners uit Purmerend aan woonruimte te helpen als bij te dragen aan de huisvesting van statushouders. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 17 en 24 maart 2022.