Nieuwsoverzicht

Stormschade melden

Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor de storm Eunice. Weet u wat u moet doen bij stormschade? Bij acuut gevaar belt u 112. Is er geen spoed, maar heeft u toch ter plekke een brandweer nodig? Dan belt u 0900 - 0904. 

Doneer je statiegeldflesje in de Doneerplek!

Sinds vorig jaar zit er statiegeld op kleine plastic flesjes. Veel van die flesjes belanden nog in de vuilnisbak. Op verschillende plekken in de stad vind je nu Doneerplekken. Hier kunnen mensen hun statiegeldflesje in zetten, zodat anderen (die bijvoorbeeld het geld goed kunnen gebruiken) simpel de flesjes kunnen verzamelen en in kunnen leveren.

Gemeenten combineren opdracht huisvesting statushouders met andere woningzoekenden

Naast het bestaande woningtekort hebben de gemeenten een andere opgave. Mensen met een verblijfsvergunning die in Nederland mogen blijven (statushouders) leven op dit moment in overvolle asielopvangcentra. Alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland zien mogelijkheden om tijdelijke woningen te realiseren voor statushouders.

Druk op woningmarkt onverminderd hoog

Net als in de andere gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), merken we ook in Purmerend dat er grote druk is op de woningmarkt en dat deze druk nog altijd toeneemt.