Nieuwsoverzicht

afbeelding van tijdelijke woningen

40 tijdelijke woningen als overbrugging in aanpak opvang Oekraïners

De gemeente Purmerend zoekt naar meer opvangmogelijkheden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Naast het BurgGolf hotel en het gemeentehuis in Middenbeemster, zoekt het college naar een overbruggingslocatie voor de komende maanden. Deze overbruggingslocatie is nodig om de langeretermijn mogelijkheden te onderzoeken en realiseren. Daarom stelt het college voor om een blok van 40 van de 108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan te reserveren voor Oekraïense vluchtelingen. Het gaat naar verwachting om een periode van 4 tot 8 maanden. Dit betekent dat er na die periode in deze woningen weer spoedzoekers kunnen wonen. De andere woningen blijven voor spoedzoekers beschikbaar. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op woensdag 6 april 2022.

afbeelding van het voormalig gemeentehuis in Middenbeemster

Voormalig gemeentehuis in Middenbeemster locatie voor opvang vluchtelingen

De gemeente Purmerend gaat vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in het voormalige gemeentehuis in Middenbeemster. Er wordt op dit moment bekeken op welke manier het gemeentehuis aangepast kan worden zodat deze locatie op korte termijn in gebruik genomen kan worden. De behoefte aan opvang is groot, omdat meer mensen op de vlucht slaan naar buurlanden voor onderdak nu de oorlog in Oekraïne aanhoudt. De duur van het verblijf op deze locatie is op dit moment nog niet bekend.

afbeelding voormalig politiebureau Purmerend

Voorstel sloop en kleinschalig wonen voor gezinnen locatie politiebureau naar raad

Het college ziet het meeste nut in het scenario om het politiebureau aan de Waterlandlaan 252 te slopen en tijdelijk een woonfunctie te geven nu de woningnood zo hoog is. Voor de tijdelijke invulling wordt het voorstel om kleinschalig wonen mogelijk te maken voor kleine gezinnen voor een periode van 10 jaar. Volgens het college is deze optie het meest realistisch. Het biedt de mogelijkheid om zowel inwoners uit Purmerend aan woonruimte te helpen als bij te dragen aan de huisvesting van statushouders. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 17 en 24 maart 2022.

Interview kookboek Smaak

Kookboek Smaak visitekaartje voor horeca

Interview met Arwin Versteyne (Brasa), Marjolein de Reus (Kozee) en Sven Tishauser (Restaurant & Bar Twaalf) over het eerste kookboek met gerechten van horeca-ondernemingen uit Purmerend en Beemster.