Veelgestelde vragen afval scheiden

Is afval scheiden een hoop moeite voor iets? Nee. Dit en meer antwoorden op vragen over afval leest u op deze pagina.

Er wordt wel degelijk iets gedaan met het afval dat we scheiden

 • van plastic verpakkingen worden plastic korrels gemaakt voor bijvoorbeeld de productie van autodashboards
 • oud papier wordt weer gebruikt voor het maken van nieuw papier
 • de groente- en fruitresten kunnen we gebruiken voor biogas en compost
 • het echte restafval dat overblijft, wordt verbrand waarbij warmte en energie wordt opgewekt. Verbranden is duur, daarom proberen we zo veel mogelijk te scheiden en hergebruiken.

Wees gerust, afval komt niet op een hoop. Het is namelijk goedkoper om afval te scheiden, dan te verbranden. Als we van tevoren het afval apart inzamelen dan is dat afval goed herbruikbaar.

Waarom is scheiden van afval goedkoper?

Restafval kan niet worden hergebruikt en moet dus worden verbrand in verbrandingsovens. Dat is een dure zaak. De andere afvalstromen kunnen wel worden hergebruikt. Dat levert soms zelfs geld op, maar in ieder geval milieuwinst en is daardoor goedkoper.

Onderzoeken

In de media leest u soms dat afval scheiden onzin is en te veel geld kost. Er zijn al vele onderzoeken gedaan de afgelopen jaren en er zullen nog vele volgen. Afhankelijk van welke invalshoek gekozen wordt, milieu, economisch, logistiek of duurzaamheid, zal de uitslag anders zijn.

De gescheiden inzameling van plastic, blik en lege pakken krijgt vooral veel aandacht. Deze jongste afvalstroom die gescheiden ingezameld wordt (bioafval (gft), papier, glas en textiel worden al meer dan 15 jaar gescheiden ingezameld) is volop in ontwikkeling en nog lang niet structureel georganiseerd. Waarschijnlijk is deze stroom daarom interessant voor de media, omdat hier nog van alles mee gebeurt.

Achteraf scheiden van afval levert minder goed herbruikbare afvalstromen op. Daarom kiezen we ervoor om afval al door de gebruiker (inwoner) te laten scheiden.

Kijk hiervoor op de afvalkalender.

Voer uw postcode en huisnummer in en klik op 'toon afvalkalender'. U krijgt de afvalkalender voor uw adres met:

 • de datums waarop uw afval wordt ingezameld
 • informatie over de verschillende soorten afval
 • een jaarkalender

We horen vaak dat de grijze bak snel vol zit. Dit hoeft helemaal niet. Als afval goed gescheiden wordt, blijft er weinig restafval over.

Meer dan de helft van het restafval in de grijze bak bestaat uit afval dat nog heel goed te scheiden is. Een speciale afvalbak met verschillende ruimtes in de keuken helpt bij scheiden. Hoe minder restafval, hoe minder er verbrand hoeft te worden, hoe beter het is voor het milieu.

Ook bewoners van hoogbouw of in het centrum, die gebruikmaken van ondergrondse verzamelcontainers, kunnen hun afval gescheiden aanbieden.

Alleen bioafval wordt op dit moment nog niet gescheiden ingezameld bij hoogbouw of in het centrum. Er wordt wel onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor gescheiden inzamelen van bioafval bij hoogbouw.

Voor papier, glas, plastic,blik, lege pakken en textiel staan door de hele gemeente verzamelcontainers waar ook hoogbouw- of centrumbewoners gebruik van kunnen maken.

 • Maak de container na het legen schoon met bijvoorbeeld groene zeep.
 • Leg een dunne krant op de bodem van uw container, dit voorkomt dat bioafval achterblijft na het legen en het absorbeert eventueel aanwezig vocht.
 • Plaats uw container indien mogelijk in de schaduw.
 • Laat het deksel (iets) openstaan door er bijvoorbeeld een blokje hout tussen te plaatsen.
 • Laat vochtig bioafval, zoals etensresten, eerst uitlekken voor u het in de container gooit.
 • Wikkel voedselresten in een stukje krant.
 • Wissel (vochtig) keukenafval af met droog tuinafval.
 • Leg een boterham met azijn in de container. Vliegen houden niet van deze geur.
 • Klimop is giftig voor maden. Af en toe een paar verse takjes klimop in de container helpt om maden te voorkomen.
 • Veel vogels zijn gek op maden. Als u de deksel van uw container open laat staan, komen de vogels de maden oppikken.