Regels voor hondenbezitters

Om zo min mogelijk overlast door honden te hebben, hebben we voor hondenbezitters een aantal regels opgesteld.

De regels voor hondenbezitters zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Aanlijnen is verplicht

In de hele gemeente moet u uw hond aan de lijn houden, behalve in losloopgebieden en op uitrenvelden. Deze aanlijnplicht is een veiligheidsmaatregel die voorkomt dat voetgangers, (brom)fietsers en automobilisten schrikken van loslopende honden of lastig gevallen worden. In losloopgebieden mogen honden wel los. Zo willen we bijtincidenten en andere vervelende voorvallen zoveel mogelijk terugdringen.

Opruimen

In Purmerend geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Behalve op uitlaatstroken en in losloopgebieden. De opruimplicht geldt ook voor de beplanting. U bent verplicht om de poep van uw hond direct op te ruimen. Neem daarom uit voorzorg altijd zakjes mee als u met uw hond naar buiten gaat. 

Op een aantal plekken zijn speciale hondenpoepbakken geplaatst. Deze worden iedere week geleegd en voorzien van nieuwe afvalzakjes. U mag de hondenpoep ook in de gewone prullenbak gooien. 

Uitzonderingen

  • Uitrenveld: een omheind gebied waar honden kunnen loslopen. Hondenbezitters moeten de hondenpoep hier zelf opruimen. Om dit makkelijker te maken staan er hondenpoepbakken die we wekelijks legen.
  • Losloopgebied: gebied zonder omheining waar honden los mogen lopen en de hondenpoep niet hoeft worden opgeruimd. De losloopgebieden zijn aangegeven met een houten paaltje met daarop een hondje met de tekst losloopgebied.
  • Uitlaatstroken: stroken gras direct langs de stoep of het fietspad en maximaal 2 meter breed zodat ze makkelijk schoongemaakt kunnen worden. Honden moeten aan de lijn en hondenpoep hoeft niet te worden opgeruimd. U herkent deze uitlaatstroken aan de paaltjes met daarop de tekst uitlaatroute of uitlaatstrook. Let op: alleen de kant waar dit paaltje staat, is een uitlaatstrook.

Op plekken waar kinderen spelen en inwoners recreëren mag u uw hond niet uitlaten. Bijvoorbeeld op trapveldjes, speeltuintje, schoolpleinen, vissteigers en trimbanen. Op de uitlaatroutes en losloopgebieden mag u uw hond wel uitlaten. 

Als u zich niet aan de regels houdt, dan kunt u een boete krijgen. De gemeente controleert op verschillende tijden op loslopende honden, vervuiling, en gevaarlijke situaties. Regelmatig worden boetes uitgedeeld. Een boete kan oplopen tot meer dan € 100.

Als u 1 of meer honden heeft en binnen de bebouwde kom woont, betaalt u in de gemeente Purmerend hondenbelasting