Beschermd wonen

Wie door psychische beperkingen niet zelfstandig kan wonen en geen of onvoldoende beroep kan doen op personen uit de eigen omgeving, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor Beschermd wonen. Wilt u in aanmerking komen voor Beschermd wonen, maak dan gebruik van het onderstaand meldformulier.

Melding Beschermd wonen

Voor meer informatie neem contact met Loket Wmo

0299 – 452 555

Maandag tot en met donderdag 9:00 – 15:00 uur

Vrijdag 9:00 – 12.00 uur

E-mail : loketwmo@purmerend.nl

Wat u moet weten

Mensen die beschermd wonen, wonen in groepsverband in een huis of kleinschalig wooncomplex. Wie beschermd woont, krijgt begeleiding bij zaken als koken, boodschappen doen, het huis schoonhouden, sociale contacten opbouwen, dagactiviteiten ontplooien en omgaan met geld.

Voor wie

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische stoornis. Het gaat om mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Zonder hulp vormen zij mogelijk een gevaar voor zichzelf (verwaarlozing) of voor anderen. Daarom is permanent toezicht en begeleiding nodig.

Kosten

Eigen bijdrage

Voor beschermd wonen geldt een instellingsbijdrage.

Wie levert

De gemeente heeft een contract afgesloten voor Beschermd wonen met o.a. Leviaan. Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) waarmee u zelf de hulp kunt inkopen bij een geregistreerde aanbieder naar eigen keuze.